lady D logo1Inaugurujemy na terenie województwa dolnośląskiego kolejną edycję Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek honorującą wybitne osiągnięcia kobiet z niepełnosprawnościami – informują organizatorki konkursu na terenie województwa dolnośląskiego posłanki: Joanna Augustynowska, Prof. Alicja Chybicka oraz Elżbieta Stępień. Konkurs organizowany jest od roku 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Kandydatury można zgłaszać do 7 września 2016 roku do biur poselskich.

 

- Pamiętam, że na zaproszenie inicjatora Marka Plury, prowadziłem wtedy jeszcze tylko na Śląsku jedną z gal finałowych Lady D., poznałem wtedy śp. Krystynę Bochenek. Świetną i rzutką kobietę, oboje mówiliśmy, iż pozytywne przykłady zachęcają innych do dobrych praktyk – podkreśla Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, członek kapituły konkursu. Pomysłodawcą Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek jest Marek Plura, dziś poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2002 r. zorganizował on pierwszą edycję konkursu na Śląsku, a pierwszą przewodniczącą kapituły była senator Krystyna Bochenek (od 2012 r. roku impreza nosi jej imię). Przez pierwsze lata konkurs miał charakter regionalny. Po 2007 r., kiedy Marek Plura był już posłem na Sejm RP, inicjatywa nabrała szerszego zasięgu, a w 2011 r. gala finałowa Lady D. odbyła się po raz pierwszy w Warszawie, w gmachu Sejmu.

- Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji marzeń, wiem to z wielu lat pracy i współpracy z dziećmi i rodzicami. Dlatego mam nadzieję, że będziemy mieli wielki ból głowy z wyborem kandydatek w 4 kategoriach – podkreślała profesor Alicja Chybicka. - Lady D. to genialna inicjatywa – pokazuje, że bariery są tylko w naszych głowach – konkludowała Elżbieta Stępień. - Łamanie barier i stereotypów bywa trudne. Ale jeśli uda się je pokonać, zyskuje się pewność, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia. Poprzednie edycje Konkursu pokazały że kobiety mają siłę, bo nie zrezygnowały z tego, co chciały osiągnąć. Jestem przekonana że wybór w tegorocznej edycji konkursu nie będzie łatwy, ale warto chwalić się sukcesami Kobiet - mówiła Pani Poseł Joanna Augustynowska. Do kapituły konkursu zaproszone zostały też organizacje pozarządowe, m.in.: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie oraz dolnośląski oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.