Szanowni Państwo,

Fundacja Eudajmonia  realizuje projekt  „Kasa na start”-projekt na
rozwój przedsiębiorczości w ramach którego można rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej.


Grupa docelowa:

Osoby z niepełnosprawnością o statusie:

- bezrobotny lub bierny zawodowo

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie
przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia

- powyżej 30 roku życia

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej - 8 dni po 5h dziennie

- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

- przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000
zł miesięcznie (od 6 do 9 miesięcy po 2000 zł/miesięcznie)

Rekrutacja trwa.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Planowany termin założenia działalności to luty 2023.

_Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego._

https://eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

Pozdrawiam

Diana Hamarnik

Koordynator

509 946 480

Pozdrawiam

Zespół Fundacji Eudajmonia

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
jednostce jest Fundacja Eudajmonia. Dokładne informacje dotyczące
zasad
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie fundacji
pod adresem:  Klauzula o Przetwarzaniu Danych Osobowych Fundacji
Eudajmonia [1]Links:
------
[1] http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=m&idg=mg,35