W latach 2012 – 2013 grupa 50-osobowa mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej uczestniczyła w dwóch 6-miesięcznych cyklach kursów komputerowych „Senior na czasie” zorganizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Koncepcja Stowarzyszenia zrodziła się naturalnie i spontanicznie na zakończenie warsztatów integrująco-motywujących stanowiących wprowadzenie do kursu komputerowego.

Pięciodniowe warsztaty prowadzone przez profesjonalistów psychologów trenerów pogłębiły i ugruntowały wiedzę z zakresu integracji i motywacji życiowych Seniorów. To był czas na bilans życia i na satysfakcję z tego, co udało się w życiu dokonać dla rodziny, dla przyjaciół, dla otoczenia, w pracy zawodowej, w działalności społecznej, dla samego siebie. Każdy z Seniorów uświadomił sobie, że może być coraz lepszy w tym, co już potrafi, że może doskonalić swoje umiejętności, że może pomóc komuś, że może wyznaczać sdobie nowe cele życiowe Każdy doświadczył niezwykle pozytywnej interakcji, wzajemnej życzliwości i entuzjazmu, a także fantastycznych efektów działania grupy i działania w grupie.

Każdy z Seniorów jest KIMŚ - ze swoim własnym osobistym dorobkiem rodzinnym,zawodowym, towarzyskim, intelektualnym, duchowym, artystycznym - ze swoim własnym doświadczeniem życiowym i dojrzałością – ze swoim własnym potencjałem i gotowością dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami...

ZAPROSZENIE do wspólnego działania , a także kreowania wizerunku Seniora:

 • Seniora z uśmiechem
 • Seniora z pogodą ducha
 • Seniora z podniesioną głową i generalnie życzliwego Seniora - staje się szansą dla każdego z nas na realizację marzeń, pasji, zainteresowań, potrzeb /tych uśpionych również/, oczekiwań...

KARKONOSKA AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW powołana została do życia na zebraniu założycielskim w dniu 3 lutego 2014 roku z inicjatywy uczestników kursów komputerowych.

Misją Stowarzyszenia jest kreowanie pozytywnego wizerunku Seniorów oraz podnoszenie ich jakości życia poprzez aktywną integrację społeczną oraz uczestnictwo Seniorów w zadaniach realizowanych przez KAAS.

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwój aktywności osób starszych, aktywizowanie   kapitału, jakim dysponują osoby starsze – poprzez wlączenie Seniortów w życie społeczne i publiczne Jeleniej Góry i regionu Karkonoszy.

Wśród wielu zadań do realizacji kluczową rolę spełniać będą m.in.:

 • integracja środowiska Seniorów oraz integracja międzypokoleniowa
 • upowszechnianie wolontariatu wśród Seniorów jako formy aktywnosci społecznej
 • motywowanie i inspirowanie Seniorów do uczenia się przez całe życie
 • promowanie idei aktywnego i zdrowego starzenia się
 • współpraca Stowarzyszenia z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, kulturalnymi i ochrony zdrowia w Jeleniej Górze i w regionie Karkonoszy
 • troska o warunki socjalno-bytowe członków Stowarzyszenia i ludzi starszych oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokajaniu potrzeb materialnych i opieki nad osobami chorymi i samotnymi.

Funkcję Prezesa KASS pełni Eugeniusz Markiewicz przy pomocy Viceprezesa Lecha Rataja, Sekretarza Haliny Gajewskiej, Skarbnika Reginy Urbańskiej oraz Członka Zarządu - Mirosławy Jośko.

 

KARKONOSKA AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW ZAPRASZA:

 • DYŻURY: wtorek: godz. 10 - 12 i piątek: godz. 12 - 14.
 • W siedzibie KSON w Jeleniej Górze, Osiedle Robotnicze 47 A.
 • Kontakt telefoniczny: bezpłatna infolinia - 800 700 025
 • Prezes Eugeniusz Markiewicz - 600 805 853
 • Strona WWW: kaas.pl