september20161. 01.09.2016 godz. 12.00 „Spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora i Wolontariusza”.
2. 01.09.2016 godz. 8.00 rozpoczęcie warsztatów komputerowych organizowanych przez KAAS „ Komputerowe randez-vous” współfinansowane przez MPRiPS
3. 03.09. 2016 – 08.09.2016 pobyt grupy „Przyjaciele” w Łebie.
4. Edukacja Ekologiczna Seniorów – 3 warsztaty w terminach:
21.09.2016 – Bank Genów KPN w Jagniątkowie
28.09.2016 – Centrum Informacji KPN w Karpaczu
współfinasowane przez WFOŚiGW.


5. Spotkania cotygodniowe diabetyków (środa godz. 15:00),
KAAS (wtorek godz. 10:00-12:00),
LIRA (czwartki godz. 12:00),
Promenada Bobru (środa godz. 15:00),
SIW (ostatni wtorek każdego m-ca (godz. 10:30-12:00)
6. Wycieczka do Sanktuarium w Licheniu 27-28 09.2016 zapisy w KSON
7. 30.09.2016 spływ pontonowy „Płyńmy razem” organizowany przez SIW współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Jelenie Góra.