W Kalejdoskopie Radia KSON chwila wspomnień i muzyki

zmarłego przed 50 laty, właśnie 18 września, Jimiego Hendrixa, legendarnego muzyka, wirtuoza gitary.

A do studia Radia KSON zaprosiliśmy: 
 
-Zdzisława Gasza, przewodnika sudeckiego, pedagoga, geomorfologa, z którym będziemy snuć wizję przyszłości Jeleniej Góry za kilkadziesiąt lat,
-Andrzeja Olszewskiego, wielkiego orędownika rewitalizacji dawnych połączeń kolejowych w naszym regionie, ponadto twórcę i szefa Muzeum Sentymentów w Kowarach,
-księdza Mariusza Majewskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, z którym będziemy rozmawiać o tegorocznych pielgrzymkach,
-Stanisław Schubert do studia zaprosił Henryka Bańkę, mieszkańca Sosnówki, który opowie o tym, że sprzęt pomocowy dla osób niepełnosprawnych, finansowany przez PFRON i już raz wykorzystany, może służyć powtórnie.
 
Katarzyna Pietuszko zaprasza na program o godzinie 12.00.