kal2W dniu 27 września 2019 r., Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony i prowadzony przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, obchodził Jubileusz 25 lecia swojej działalności.

Uroczystości odbyły się w restauracji „Margo”, gdzie zjawiło się prawie 200 zaproszonych osób: uczestników placówki wraz z rodzicami, delegacji z zaprzyjaźnionych warsztatów, przedstawicieli władz miasta i ościennych powiatów, przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego,

Zarządu Fundacji oraz gości ze współpracujących z Fundacją instytucji. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Marlena Maląg – Preses Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obchody rozpoczęły występy artystyczne przygotowane przez uczestników z kaliskiego Warsztatu. Następnie głos zabrali kierownik WTZ, Pan Marek Konwiński, oraz Pan Rafał Wojciechowski, którzy dokonali krótkiego podsumowania ćwierćwiecza istnienia placówki, podkreślając przy okazji, co jeszcze pozostało w sferze niezrealizowanych planów i zamierzeń, i co zamierzmy, w bliższej lub dalszej przyszłości, zrealizować. Niestety, z przyczyn zdrowotnych nie mógł być z nami założyciel Fundacji oraz twórca kaliskiego i sześciu innych Warsztatów – Pan Stanisław Bronz, Prezes Zarządu Fundacji „Miłosierdzie”.

Zaproszeni goście również zabrali głos, gratulując władzom Fundacji, kierownictwu, pracownikom i uczestnikom placówki 25 lecia działalności.

Przy okazji uroczystości Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji oraz kierownik Warsztatu wręczyli osobom zasłużonym na rzecz środowiska pamiątkowe statuetki i medale „Za serce – sercem”. Po życzeniach i gratulacjach składanych przez przybyłych gości, wszystkich zaproszono na poczęstunek.

Zorganizowanie Jubileuszu możliwe było dzięki sponsorom - Państwu Margocie i Cezaremu Suszyńskim– właścicielom lokalu i ludziom o wielkim sercu, od lat pomagającym osobom niepełnosprawnym i organizacji zajmującej się ich rehabilitacją.

Tekst i fot: Mariusz Patysiak