W Zdrojowym Teatrze Animacji odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Organizacja zrzeszająca kilkanaście stowarzyszeń jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
jubileusz

Uroczystość rozpoczęło 20 uderzeń gongu, po czym do sali teatralnej wprowadzono sztandar KSON-u. Podczas prezentacji filmu z okazji 20-lecia organizacji, można było poznać ludzi i dzieje sejmiku, który został założony w marcu 2001 roku i kilka razy zmieniał siedzibę, po obecną przy Osiedlu Robotniczym. Następnie przyszedł czas na wystąpienia - prezesa Stanisława Schuberta oraz zaproszonych gości.

Jak co roku, była to też okazja do wręczenia paszportów Ludzi Otwartych Serc, które przyznano 6 osobom/ instytucjom. Tegoroczne trafiły do: Andrzeja Ślazyka, dr Małgorzaty Wilczyńskiej, Joanny Konopki, Muzycznego Radia, Anny Pankowskiej-Gałaj (dyrektorka z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) i Kostantego Radziwiłła (wojewoda mazowiecki).