Od kwietnia br. aktywnie działa nowe stowarzyszenie Jeleniogórska Promenada Bobru. Powstało ono z inicjatywy Pana Eugeniusza Sosnowicza i grupy pasjonatów, którzy upatrują w przepływającej przez miato rzece Bóbr siły napędowej do rozwoju turystyki. Pośród założycieli Stowarzyszenia są byli żołnierze, urzędnicy, ekolodzy, lekarze, psycholodzy, urbaniści, nauczyciele. Stowarzyszenie ma charakter integracyjny, jego załozycielami są seniorzy i osoby niepełnosprawne, ale Stowarzyszenie otarte jest na wszystkich, a w szczególnie mile widzine są młodzi mieszkańcy miasta i regionu.

 

Ten ruch społeczny ma na celu uatrakcyjnienie oferty turysstycznej miasta przez lepsze wykorzystanie obszarów położonych w poblizu Boru. Marzy się man – mówi Pam Eugeniusz, żeby od ulicy Wiejskiej przez Zabobrze i okolice "Grzybka", aż do Perły Zachodu utworzyć przy udziale miata bulwar, łączący trasy spacerowe po obu stronach rzeki. W ten sposób wydłużylibyśmy najstarszą, bo liczącą ponad 300 lat trasę spacerową wiodącą przez Borowy Jar do Perły Zachodu. Pomysł zatem polega na zorganizowaniu prawie 7-kilometrowej trasy po obu stronach rzeki, z której mogliby korzystać piesi, rowerzyści i wózkowicze. To miejsce na 5-6 godzinny spacer z kijkami nordic walking dla wielopokoleniowych rodzin. Oczywiście muszą być wykonane miejsca spoczynkowe, odtworzone wieże widokowe, umieszczone tablice informacyjne i inne elementy infrastruktury turystycznej.

 

W swoich zmierzeniach poszukujemy partnerów w Urzędzie Mista, dyrekcji Parku Krajobrazowego "Dolina Bobru", towarzystwach regionalnych z Towarzystwem Karkonoskim włącznie. Stowarzyszenie liczy 19 osób, ma swoją siedzibę w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,przy ulicy Osiedle Robotnicze 47 a. Członkowie Zarządu są do dyspozycji zainteresowanych w każdą środęw godzinach od 15 do 16, można również kontaktować się telefonicznie z Panem Eugeniuszem Sosnowiczem pod numerem 508 469 168 lub na bezpłatną infolinię do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pod numerem 800 700 025