Fundacja ,,Wiatrak” po raz kolejny pragnie zaprosić osoby z
niepełnosprawnościami do udziału w Festiwalu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych fART. Będzie to jedenasta edycja Festiwalu. Festiwal
promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami, ukazuje szerszej
publiczności ich możliwości, promuje talenty i wszelkie formy
artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę oraz udowadnia, jak
można kruszyć bariery i przezwyciężać zahamowania, tworząc klimat
wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Wcześniejsze doświadczenia
pokazały, że fART to bardzo cenny i owocny czas zarówno dla
uczestników jak i dla organizatorów. Tegoroczna edycja odbędzie się
pod hasłem „Pokój, solidarność, wolność”, zaczerpniętego ze
słów św. Jana Pawła II „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć
cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju,
solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w
Chrystusie” (List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.).
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, który
dostępny jest do pobrania w załącznikach oraz na stronie
internetowej.
https://wiatrak.org.pl/xi-festiwal-tworczosci-osob-niepelnosprawnych-fart/

Serdecznie pozdrawiam!
--
Paulina Słowińska

 ANIMATOR KULTURY

Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak"

ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz

tel.: (52) 32 34 810

www.wiatrak.org.pl