W poniedziałek, 28 września 2015 r w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu – z udziałem posła Stanisława Huskowskiego, wicemarszałka Andrzeja Kosiora i wicewojewody Joanny Bronowickiej – zainaugurowano działalność Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej. Inicjatywa ta jest dziełem pięciu największych – na zachodniej granicy Polski – organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyka osób niepełnosprawnych, seniorów oraz innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Klaster tworzą:

  • – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych "ZAFOS' ze Szczecina
  • – Lubuski Semik Osób Niepełnosprawnych z Gorzowa Wielkopolskiego
  • – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry
  • – Wrocławski Semik Osób Niepełnosprawnych z Wrocławia
  • – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprwnych z Jeleniej Góry

Podpisane porozumienie między tymi organizacjami zakłada szeroki udział w programach transgranicznych Polski i Niemiec, które dotyczyć będą środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem.

"Trafić w ten sposób chcemy – mówi Piotr Dąbrowski, prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – do mieszkańców terenów przygranicznych,  z ofertą aktywizacji społecznej i zawodowej. O ile programy na to pozwolą, będziemy inicjowali praktyki zawodowe i staże w krajach niemieckich, przy założeniu, że dobra praktyka tam nabyta zostanie wykorzystana w Polsce. Myślimy też, o całym bloku działań aktywizujących społecznie niepełnosprawnych i seniorów w zakresie cyfryzacji, kultury, sportu i turystyki.“

Pani Iwona Żukiert – Prezes  "ZAFOS" - największej w województwie zachodniopomorskim organizacji  pozarządowej, widzi w tym ogromne szanse, nie tylko dla naszych środowisk, bo właśnie w takich zintegrowanych systemach współpracuje z kilkoma organizacjami z Meklenburgii oraz Pomorza Przedniego społecznymi.

Swoimi doświadczeniami ze współpracy ze  środowiskiem osób niepełnosprawnych z sąsiedniej Brandenburgii podzielili się również Barbara Kadziewicz (Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych) i Romuald Malinowski (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zrzeszający ponad 250 ngo!) Na spotkaniu  podjęto uchwałę o przyjęciu do Klastra Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze, a kilka innych instytucji i organizacji zgłasza już chęć aktywnego uczestnictwa w NKES. Klaster ma charakter otwarty i niekomercyjny.

W  ocenie włodarzy województwa -  Pani Joanny Bronowickiej – to dobry przykład inicjatywy trzeciego sektora, dostrzegający szanse jaka daje partnerstwo w ponadgranicznej mobilności, 

a zdaniem wicemarszałka Andrzeja Kosiora – Nadodrzański Klaster stwarza dodatkowe szanse na skuteczne aplikowanie do trangranicznych funduszy europejskich. O skuteczności takiego zintegrowanego działania mówił  też Stanisław Schubert – Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych .

W wyniku współpracy specjalistów wszystkich pięciu organizacji oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej udało się już  złożyć dwa wnioski na realizację projektów, z których jeden – dotyczący badań nad bezpieczeństwem w  szkołach, otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości  prawie 8,0 mln zł. Drugi wniosek – dotyczący realizacji  zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  jest w trakcie procedowania. Koordynatorka programów unijnych Iwona Pikosz z Poznania, omówiła perspektywę finansową 2015-2020 ze szczególnym uwzględnieniem funduszy transgranicznych. Być może, dzięki działalności Klastra upwoszechni się świadomość, że Polska jest nie tylko „od morza do Tatr“ ale również „od morza do Karkonoszy“.

Patronat nad działalnością Klastra objęli: Grzegorz Schetyna – Minister Spraw Zagranicznych, Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda – Pełnomocnik Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

DSCF9512.JPGDSCF1313.JPGDSCF1315.JPGDSCF9526.JPGDSCF9546.JPGDSCF9548.JPGDSCF9508.JPGDSCF1311.JPGDSCF1316.JPGDSCF1296.JPGDSCF9522.JPGDSCF1306.JPGDSCF9523.JPGDSCF9516.JPG