Oto projekt ustawy o dofinansowaniu

 i modernizacji schronisk górskich - przedstawiony do konsultacji.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1012

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1013