Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dziś o traktacie z Marrakeszu - czyli ułatwienie dostępu do kultury i sztuki dla inwalidów wzroku. 

W ślad za licznymi petycjami Europarlament wezwał dzisiaj (3.02.2016) państwa członkowskie do ratyfikacji Traktatu z Marrakeszu. O co w nim chodzi?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na styczniowym spotkaniu Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku  w Jeleniej Górze  gościliśmy – mówi Pan Marek Dębski z Zarządu SIW – Prezesa MZK w Jeleniej Górze Pana Jerzego Wolskiego.

Powodem tego spotkania były krytyczne uwagi zgłaszane przez niepełnosprawnych mieszkańców i seniorów dot. obsługi komunikacji miejskiej przez MZK.

Podnoszono między innymi brak komunikatów głosowych w autobusach niektórych linii. Wyciszone komunikatory powodują dezorientację w przejazdach osób z dysfunkcją wzroku. Oczekiwaniem Jeleniogórzan  jest bardziej konkretna identyfikacja przystanku z ważniejszymi obiektami w pobliżu np. „ulica Wojska Polskiego – Urząd Miasta – Teatr”,  ulica Sygietyńskiego – ZUS – Poczta”, „Osiedle Robotnicze – KSON”, i tp. Gdyby komunikaty głosowe działały również na zewnątrz autobusów, to ułatwiłoby orientację, czy wsiadamy do właściwego autobusu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Jeleniej Góry cieszyło się środowe spotkanie w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym tematem była podwyżka taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w naszym mieście

Spotkanie zorganizowało jeleniogórskie koło diabetyków. Udział w nim wzięli zarówno członkowie tego stowarzyszenia jak i jeleniogórscy radni- Leszek Wrotniewski i Robert Obaz. Zabrakło mimo zaproszenia zarówno władz miasta jak i przedstawicieli spółki wodnik- a szkoda, gdyż to właśnie do nich mieszkańcy mieli najwięcej pytań.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

sty16

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Społeczni Rzecznicy Środowiskowi to formy statutowych rozwiązań rzecznictwa środowisk podejmowanych przez m.in. różne organizacje pozarządowe. Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi jeleniogórskiej funkcjonuje w oparciu o statut KSON od 2002 roku. Rocznie rozpoznaje około 100 zarejestrowanych spraw , które z reguły udaje się polubownie, dla dobra społeczności, i przy życzliwości urzędów załatwić.