Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szacuje się, że blisko 50% osób starszych i niepełnosprawnych nie posiada motywacji do wychodzenia z domu i korzystania z odwiedzania dóbr i atrakcji turystycznych, obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Przyjmuje się, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi ok. 14% ogółu ludności, w tym ok. 4 % o znacznym stopniu niesprawności. Ponadto ok. 100 tys. osób porusza się na wózku inwalidzkim. Rocznie przybywa niepełnosprawnych w granicach 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. W tym zakresie odnotowuje się również tendencję wzrostową wśród ludzi młodych, których częściowe niesprawności fizyczne w niczym nie ograniczają prawa i woli życia w pełnym zakresie. Ponadto, według Światowej Organizacji Zdrowia do grupy częściowo niepełnosprawnych zalicza się osoby w wieku powyżej 70 roku życia. Według innych badań około 40% osób niepełnosprawnych wyraża obawę, że większość obiektów hotelarsko-gastronomicznych i usługowych nie jest dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb. Stanowi to podstawę determinującą „do pozostawania w domu”.

Tymczasem w Polsce, podobnie jak w wielu krajach zachodnich w klubach, restauracjach, hotelikach, pensjonatach i hotelach toczy się życie tego środowiska tak intensywne, iż w wielu renomowanych miejscowościach rezerwacji terminów należy dokonywać z dużym wyprzedzeniem. Ta grupa usługobiorców stanowi istotny udział w dochodach obiektów usługowych, a szczególnie hotelowo-gastronomicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i starszych Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polska Akademia Gościnności oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna ogłosiły konkurs pod nazwą: „Obiekt bez Barier”, który składa się z 2 etapów. Pierwszym etap konkurs przeznaczony został dla obiektów gastronomicznych i hotelowych usytuowanych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, położonych przy głównych trasach komunikacyjnych kotliny. W drugim etapie objęte będą tym konkursem inne obiekty usługowe na terenie województwa dolnośląskiego i całego kraju.

Konkurs rozpoczął się w miesiącu lipcu 2014 roku, a patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Cezary Przybylski oraz Prezes PFRON – Pani Teresa Hernik.

Do konkursu zgłosiło się już kilkanaście obiektów, wśród nich są m.in.: Hotel Gołębiewski w Karpaczu, Hotel Fenix w Jeleniej Górze, Hotel Mercure Jelenia Góra, Hotel Kryształ Conference & Spa Szklarska Poręba, Western City w Ścięgnach, które jak to wynika z opracowanych ankiet wypełniają większość z przyjętych w konkursie kryteriów. Wśród nich są:

  1. zewnętrzna informacja o zakresie przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (dotyczy to parkingu);
  2. drzwi wejściowe, a szczególnie przedsionek powinien uwzględniać gabaryty wózka oraz niezbędną przestrzeń manewrową;
  3. dla osób o zmniejszonym zakresie widzenia intensyfikacja oświetlenia;
  4. przestrzeń umożliwiająca swobodne poruszanie się między stolikami i odpowiednia wysokość stolików;
  5. toalety znajdujące się na tym samym poziomie, co sala restauracyjna z odpowiednio szerokimi drzwiami umożliwiającymi wjazd na wózku;
  6. jadłospis z informacjami o alergenach, kaloryczności oraz o innych uwarunkowaniach dietetycznych np. potrawy dla diabetyków;
  7. znajomość języka migowego przez co najmniej jednego pracownika.

Dodatkowym kryterium jest zatrudnienie w obiekcie osoby niepełnosprawnej. Stanowi to ważny impuls do otwarcia rynku gastronomii i hotelarstwa dla tej grupy sumiennych, i dobrze przygotowanych fachowców.

Lista uczestników jest nadal otwarta i ilość zainteresowanych konkursem systematycznie wzrasta. Każdy kto chciałby przystąpić do konkursu proszony jest o wysłanie swojego zgłoszenia do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji pod adresem: www.kson.pl i bezpłatnym numerem infolinii 800 700 025.