Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przypomnijmy - Jeleniogórska Promenada Bobru to Stowarzyszenie założone przed dwoma laty, przez grupę pasjonatów tradycji historycznych Jeleniej Góry i regionu.

Stowarzyszenie liczy ponad 30 członków, i co najważniejsze – mówi Eugeniusz Sosnowicz, Prezes Zarządu, zgłasza się coraz więcej młodych ludzi. Pomysł na odtworzenie trasy spacerowej wzdłuż Bobru do programu Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego okazał się być "strzałem w dziesiątkę". Jeleniogórzanie w plebiscycie w 2014r. uznali ten pomysł za najbardziej potrzebny Miasto na ten cel wyznaczyło kwotę 450 tys. zł zapisanych w budżecie Jeleniej Góry 2015r. jako środki Budżetu Obywatelskiego na ten cel. Staraniem społeczników dokonano wizualizacji terenu przyległego do prawego brzegu Bobru na odcinku od ul.Wiejskiej do ul. Lwóweckiej. Do prac koncepcyjnych zaangażowali – mówi Pani Barbara Trawińska Sekretarz Zarządu – nie tylko młodych architektów, ale również pasjonatów ekologii i turystyki. Partnerami w Projekcie są: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Golf Klub, Towarzystwo Karkonoskie, Rada Przyjaciół Harcerstwa. NZOZ Przychodnia Zabobrze, czyli siła nasza tkwi w obywatelskim ruchu, który wyraźnie określił swoje oczekiwania wobec tej części miasta. Ważnym elementem jest również życzliwość władz miasta. Pan Jerzy Łużniak, V-ce Prezydent Miasta w pierwszą środę marca 2015r. zwołał spotkanie, na którym przedstawiono zestaw konkretnych zadań, od których zależy powodzenie realizacji Jeleniogórskiej Promenady Bobru. W spotkaniu uczestniczyli Ewa Grześkowiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisak, Czesław Wandzel-Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze ze swym Zastępcą Jerzym Bigusem, Marcin Kryrowicz- Kierownik Zarządu Zlewni Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Stanisław Szubert Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych . Ustalono, że przedmiotem zlecenia opracowania dokumentacji będzie wspomniana trasa na prawym brzegu Bobru, z nawierzchnią naturalną o niewielkim spadku w kierunku rzeki (spływy wód deszczowych). Przewiduje się też ławeczki i miejsca spoczynku. Tam, gdzie brzeg jest wysoki, odtworzone zostaną barierki. Dokumentacja ma być gotowa do końca III kwartału bieżącego roku, po czym nastąpi proces wyłaniania wykonawcy. Już obecnie trwają prace porządkowe, wycina się samosiejki i zbędne zadrzewienie, co byc może ułatwi spacery jeleniogórzan tą trasą już tego lata. Z dużą satysfakcją, mówi Pan Sosnowicz, podkreślić należy ogromną życzliwośc wszystkich służb miejskich, a zwłaszcza Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. To dobra prognoza dla przywrócenia promenady wzdłuż Bobru, która w Jeleniej Górze lat trzydziestych ubiegłego wieku była tradycyjnym miejscem spacerów Jeleniogórzan.

Dziękujemy Jeleniogórzanim za oddane głosy i zapewniamy, że nie będą to wyrzucone pieniądze.