Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli znasz lub opiekujesz się chorym po udarze mózgu, z chorobą Alzheimera, Parkinsona i potrzebujesz wsparcia przyjdź na spotkanie grupy wsparcia "INTEGRALNI". Zapraszamy w sobotę, 27 lutego 2016r o godz. 10.00 do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47a w Jeleniej Górze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

usciskRakPełnomocnicy Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i pacjentów ziemi jeleniogórskiej są do Państwa dyspozycji zgodnie z poniższym harmonogram:
- Szklarska Poręba - poniedziałki w godz. 11.00-12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 (obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) dyżuruje Pełnomocnik Andrzej Ślazyk;
- Wojcieszówwtorki w godz. 11.00-13.00 w Klubie Koła Emerytów w Wojcieszowie przy ul.Bolesława Chrobrego 105. /budynek MOPS/ dyżur sprawuje Pełnomocnik Barbara Ciechanowicz;
Piechowice - w czwartki w godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Miasta, przy ul. Żymierskiego 49 (parter) dyżur pełni Pelnomocnik Henryk Janowski
Kowary - w środy w godz 10.00-12.00 przy ul. 1 Maja 1a (obok Ratusza) p.26 II piętro (jest winda) porad udziela Pełnomocnik Jerzy Zoń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Społeczni Rzecznicy Środowiskowi to formy statutowych rozwiązań rzecznictwa środowisk podejmowanych przez m.in. różne organizacje pozarządowe. Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi jeleniogórskiej funkcjonuje w oparciu o statut KSON od 2002 roku. Rocznie rozpoznaje około 100 zarejestrowanych spraw , które z reguły udaje się polubownie, dla dobra społeczności, i przy życzliwości urzędów załatwić.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PITrozliczenieZbliża się okres składania rozliczeń rocznych PIT. Przypominamy, że czas na to mamy tylko do 30 kwietnia każdego roku. O ile macie już urzędowe potwierdzenie o dochodach z roku poprzedniego z tytułu renty, emerytury, umów cywilno – prawnych lub umów o pracę, warto spróbować rozliczyć się samemu przy pomocy programów komputerowych i rozliczenie wysłać  drogą elektroniczną do urzędu Skarbowego. Unika się wtedy kolejek i opłat pocztowych.  

Wielu uczestników kursów komputerowych organizowanych w KSON w latach poprzednich daje sobie z tym radę. Gdyby jednak zawiodła cierpliwość, tradycyjnie już  zapraszamy do KSON  w Jeleniej Górze, przy ul Osiedle Robotnicze 47a. Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00 tel. 75 75 24 254. Nasi wolontariusze pomogą nieodpłatnie przygotować seniorom i osobom niepełnosprawnym dokument rozliczeniowy PIT.

Zapraszamy

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic przeprowadziło monitoring polityki senioralnej w Jeleniej Górze. Niestety wnioski płynące z tego monitoringu nie są dobre – miasto ma wiele do poprawy. I to w najbliższym czasie. Dobre praktyki, rzeczy do poprawy oraz rekomendacje eksperci Stowarzyszenia Bona Fides zawarli w specjalnie przygotowanym raporcie.
Stowarzyszenie Bona Fides przeprowadziło monitoring łącznie 8 miast. Wszystko to w ramach projektu „Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast" finansowanego ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla demokracji, którego celem jest wsparcie seniorów i ich organizacji w próbach wprowadzenia zmian w swoich miastach.
Warto zauważyć, że na niektórych płaszczyznach można miasto chwalić. Działają prężnie trzy środowiska senioralne, które w pewnych sytuacjach współpracują ze sobą. Niektóre pozytywy nieco jednak tracą dobry wizerunek przez małe, ale uciążliwe niedociągnięcia. Przejścia dla pieszych są raczej dobrze oświetlone i oznaczone, choć zdarzają się wyjątki, np. na ul. Ogińskiego. Podobnie chodniki są raczej dobrze utrzymane, ale część z nich jest jednak w stanie utrudniającym chodzenie. Kostka w centrum miasta nie jest wygodna do chodzenia dla osób starszych, nie da się np. po niej ciągnąć wózka z zakupami, na niektórych ulicach Zabobrza brak chodników.
Niestety braków jest znacznie więcej niż dobrych praktyk. Główne bolączki jakie seniorzy napotykają w życiu codziennym to schody utrudniające seniorom wejście i korzystanie z autobusów miejskich, wysokie, nieprzyjazne dla osoby o ograniczonej zdolności ruchowej chodniki i stopnie przy teatrze, Osiedlowy Dom Kultury (ul. Komedy Trzcińskiego 12) nie jest dostosowany do potrzeb mniej sprawnych seniorów i osób na wózkach. Taka sama sytuacja jest z innymi publicznymi budynkami - sądem, pocztą, teatrem, komendą policji, biurem obsługi klienta na ul. Ptasiej. Pozytywny przykład stanowi budynek Książnicy Karkonoskiej, który spełnia wszystkie standardy.
Prócz kwestii infrastrukturalnych są także te związane bezpośrednio z działaniem urzędników. Miasto nie posiada diagnozy zbiorowości osób starszych i nie prowadzi oceny realizacji zadań wykonywanych na rzecz seniorów, nie posiada polityki senioralnej. Problemy seniorów rozpatrywane są w kategorii osób niepełnosprawnych, co nie obejmuje całości środowiska. Nie ma informacji o działaniach miasta na rzecz seniorów, która docierałaby do tych osób, którzy nie korzystają z Internetu, a więc nie mają dostępu do strony internetowej magistratu. Jelenia Góra nie posiada także diagnozy w zakresie zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Działania podejmowane są w razie zgłoszenia takich potrzeb.
Tego, że nasze społeczeństwo starzeje się, w dodatku dość dynamicznie, chyba nikomu nie trzeba udowadniać. W Jeleniej Górze widać to doskonale. Stworzenie polityki senioralnej i wdrożenie odpowiednich działań ze strony urzędu miasta już wkrótce nie będzie tylko dobrą wolą, a po prostu koniecznością – mówi Marcin Germanek ze Stowarzyszenia Bona Fides. W Jeleniej Górze potrzebna jest przede wszystkim komunikacja urzędników z seniorami. Dzięki temu miasto będzie wiedziało co robić, a seniorom będzie się po prostu lepiej żyło – dodaje Germanek.
Autorzy raportu zawarli w nim także rekomendacje dla miasta. Eksperci wskazali jakie działania podjąć, aby Jelenia Góra była przyjaznym miastem dla swoich mieszkańców starszych wiekiem. Łącznie wskazanych zostało sześć. Najważniejsze z nich to:
1. Przeprowadzenie ankiety wśród seniorów, która zbadałaby wiele aspektów dotyczących ich potrzeb (m. in. zainteresowań, oczekiwań, potrzeb z zakresu pomocy społecznej, pielęgnacyjno-opiekuńczych). Ankieta ta mogłaby stać się podstawą do przygotowania diagnozy potrzeb seniorów i opracowania polityki senioralnej w Jeleniej Górze.
2. Używanie kanałów informacji i komunikacji dostosowanych do seniorów - zakładki na stronie internetowej miasta, tablic informacyjne umieszczonych w budynkach publicznych i innych miejscach uczęszczanych przez seniorów, w dzielnicach. Poza informacjami o różnorodnych działaniach na rzecz seniorów, należałoby wprowadzić tam informację nt. tzw. banków czasu (pomogę, potrzebuję).
3. Przeszkolenie urzędników do obsługi seniorów w publicznych jednostkach, aby uwrażliwić na różne dysfunkcje, trudne do zaobserwowania w pierwszym kontakcie.
Efektem końcowym projektu ma być stworzenie narzędzia, które pozwoli seniorom monitorować, czy miasto wdrożyło politykę senioralną. W Jeleniej Górze seniorzy już mogą kontrolować czy magistrat bierze pod uwagę ich potrzeby.
Marcin Germanek
Koordynator projektu EOG