Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Znaczącą przeszkodą dla osoby upośledzonej umysłowo w znalezieniu zatrudnienia jest brak umiejętności pełnego kierowania swoim życiem, co pociąga za sobą konieczność pomocy i opieki osób trzecich. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  z poz. zm.) kwalifikuje m.in. niepełnosprawność intelektualną (wcześniej uwarunkowaną niskim dochodem), jako sytuację, w której zachodzi konieczność udzielenia pomocy. Pomoc udzielana przez pracownika socjalnego może mieć charakter zarówno finansowy, materialny jak i usługowy. Celem pomocy jest likwidowanie lub redukowanie sytuacji problemowych, a także ograniczanie i modyfikowanie odczuwanych problemów życiowych, także związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

16 maja 1996r. odbyła się światowa premiera belgijskiego filmu Jaco Van Dormael „Ósmy dzień”. 28 maja 1997r. mogliśmy zobaczyć ten komediodramat w polskich kinach. Film został ciepło przyjęty przez krytyków filmowych – otrzymał nominacje do Złotego Globu za najlepszy film zagraniczny, a także Złotej Palmy za najlepszy film. Odtwórcy głównych ról – Daniel Auteuil i Pascal Duquenne otrzymali Złotą Palmę dla najlepszych aktorów. Duquenne był prawdopodobnie pierwszym aktorem z zespołem Downa, który zdobył to prestiżowe trofeum.

„Ósmy dzień” przedstawia losy dwóch mężczyzn – Harryego i Georgea. Harry to zapracowany biznesmen, spec od marketingu i reklamy, który dla pracy poświęcił życie rodzinne – żona go opuściła, dzieci nie chcą już z nim rozmawiać. Każdy jego dzień podobny jest do drugiego. George cierpi na zespół Downa, mieszka w ośrodku dla osób upośledzonych. Jest osobą wrażliwą, spontaniczną, umiejącą cieszyć się życiem – można powiedzieć, że jest przeciwieństwem Harryego. Niespodziewanie, historie ich życia splatają się. Pomimo początkowej niechęci mężczyźni zaprzyjaźniają się. Dla Harryego przyjaźń ta jest lekcją wrażliwości, pogody ducha, zapełnieniem pustki w sercu. Uczy się on życia na nowo. Dzięki swojemu przyjacielowi odkrywa świat stworzony przez Boga – zaczyna dostrzegać drobne rzeczy, którymi warto się cieszyć i uczy się uśmiechać do siebie i ludzi. Na nowo odnajduje sens życia – zdaje sobie sprawę z tego jak wiele stracił. Dzięki Georgowi odzyskuje to co miał najcenniejsze – swoją rodzinę. George natomiast dzięki tej przyjaźni doświadcza opieki, zrozumienia i miłości ze strony drugiego człowieka. Przypomina sobie te uczucie, które towarzyszyły mu, gdy żyła jego mama za którą bardzo tęskni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poziom samooceny ma wielki wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania: jak zachowujemy się w miejscu pracy, jak kształtujemy relacje z ludźmi, jak wysoko możemy dojść, ile potrafimy osiągnąć - a w obszarze osobistym: w kim się zakochujemy, jak odnosimy się do współmałżonków, dzieci, przyjaciół, czy jesteśmy szczęśliwi.

Pomiędzy zdrowym poczuciem własnej wartości a innymi cechami osobowości występują pozytywne korelacje, które bezpośrednio określają poziom sukcesu i szczęścia.

Zdrowa samoocena koreluje z racjonalizmem, realizmem, intuicją, twórczością, niezależnością, elastycznością, zdolnością do radzenia sobie ze zmianą, chęcią do przyznawania się do błędów (i ich korygowania), życzliwością i gotowością do współpracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

O coachingu mówi się w ostatnich latach coraz więcej. Ale czym coaching właściwie jest i w jaki sposób ta metoda może pomóc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim?

Coaching jest procesem, który pomaga organizacjom lub pojedynczym osobom w przyspieszeniu ich rozwoju i poprawie efektów działania. Jest to narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego nastawione na rezultaty i osiąganie celów. Odbywa się w formie regularnych spotkań, na których poruszane są tematy, które zgłasza klient. Profesjonalni coachowie pracują w oparciu o partnerską relację a ich głównym narzędziem jest słuchanie oraz zadawanie otwartych, skłaniających do przemyśleń pytań.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nazwa choroby pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który naukowo opisał ją w roku 1817. Jednak dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku lepiej poznano jej podłoże anatomiczne i biochemiczne. W języku potocznym choroba Parkinsona określana jest często jako Parkinson, parkinsonizm lub w skrócie PD. Oprócz właściwej choroby istnieją również tzw. Zespoły parkinsonowskie czyli charakterystyczne dla tego schorzenia objawy występujące w innych chorobach, Mogą to być zaburzenia metaboliczne, stany pozapalne a nawet pourazowe.

Choroba Parkinsona jest chorobą neurologiczną, która zmienia funkcjonowanie mózgu pacjenta. W części mózgu zwanej istotą czarną dochodzi do obumierania komórek, w wyniku czego następuje zmniejszenie produkcji dopaminy – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie obserwujemy utratę płynności ruchów. Dla większości choroba Parkinsona jest związana z drżeniem rąk. Jednak problem jest o wiele bardziej poważny, ponieważ chorzy na Parkinsona często nie są w stanie samodzielnie funkcjonować a próby poradzenia sobie z nową sytuacją często kończą się poważnymi wypadkami.