Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Oto kilka rzeczywistych przykładów na to, jak psychika może oddziaływać na reakcje naszego organizmu:

Stany Zjednoczone: zdaniem większości Amerykanów obecnie nastały najbardziej stresujące czasy w dziejach całej ludzkości. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w coraz bardziej stresującej pracy zawodowej. Potwierdzają to różnego typu badania. Na przykład ekonomista z Uniwersytetu Harvarda J. B. Schor opublikował książkę, której polski tytuł brzmi "Przepracowany Amerykanin: nieoczekiwany zanik czasu wolnego". Przedstawił w niej między innymi wyniki swoich badań nad pracą i czasem wolnym, z których wynikało, że przeciętny mieszkaniec Ameryki pracujący zawodowo poświęca swojej pracy o jeden miesiąc więcej niż czynił to podobny człowiek z wcześniejszego pokolenia. Zmieniła się również proporcja pomiędzy ilością czasu poświęcanego pracy zawodowej, a życiu rodzinnemu i wychowaniu dzieci. Współcześni Amerykanie poświęcają tym czynnościom prawie taką samą ilość czasu. W związku z takim natłokiem obowiązków zmniejszyła się również liczba godzin czasu wolnego. Przeciętny Amerykanin ma do swojej dyspozycji 47 godzin mniej czasu wolnego, niż miało to miejsce w poprzednim pokoleniu.

American Institute of Stress dowodzi, że istotną plagą współczesnego świata jest zjawisko stresu. Według członków American Institute of Stress spośród wszystkich schorzeń, które dotykają współczesnego człowieka aż 75 - 90 % powstaje w następstwie stresu. Są to dolegliwości różnorodne, począwszy od błahych infekcji wirusowych, po niebezpieczne dla życia ataki serca.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Działania opiekuńcze w stosunku do osób z demencją powinny pozwolić na poprawienie jakości życia chorego w zakresie sposobu komunikowania się, odżywiania, utrzymania higieny osobistej i zapewnienia bezpieczeństwa.

Natomiast różne formy oddziaływań terapeutycznych powinny pozwolić złagodzić objawy chorobowe i jak najdłużej zachować samodzielność chorego.

Ponieważ opieka nad pacjentem z demencją jest nadzwyczajnym wyzwaniem i stałym obciążeniem dla opiekunów, ważne jest więc zaplanowanie okresów odpoczynku, w którym chorym zaopiekują się inne osoby.

Duże znaczenie w opiece nad osobą z demencją ma pomoc: socjalna, prawna, psychologiczna. W tym celu tworzy się stowarzyszenia opiekunów i grupy wsparcia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekcja jest wg PaoloQuattriniego jest w pewnym sensie zjawiskiem naturalnym, jeśli przyjmiemy definicję, iż jest to sposób wniskowania o otaczającej rzeczywistości na podstawie zbyt małej liczby obserwowanych szczegółów, niepełnej informacji.

Zbyt pochopne tworzenie sądów, opinii, przekonań, interpretacji. Tak więc jest to sposób na oszczędzanie czasu i energii w spostrzeganiu świata, co może mieć różne konsekwencje.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Termin "nerwica" został wprowadzony do użytku przez W. Cullena i początkowo oznaczał wszystkie zaburzenia układu nerwowego. Z czasem jednak zawężono zakres tego pojęcia i zaczęło ono oznaczać zaburzenia psychiczne, które nie mają podłoża organicznego i dotyczą przede wszystkim procesów emocjonalnych. Nerwice można więc zaliczyć do chorób reaktywnych, czyli nie mających u podstaw uszkodzenia organizmu, a uraz psychiczny.Przy czym uraz oznacza tu różnorodne trudne sytuacje życiowe, z którymi chory mógł mieć do czynienia.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Schizofrenia zwana jest „chorobą królewską” ze względu na złożoność objawów i postaci, jakie może przybierać. Przeciętnie jedna osoba na sto żyje z diagnozą tej choroby. Jej początek zazwyczaj przypada między 15 a 25 rokiem życia. Dlatego często mówi się, że jest to choroba młodych ludzi. Co ciekawe, schizofrenicy pomimo wielu powodujących cierpienie psychiczne symptomów, przeważnie nie mają poczucia choroby i nie odczuwają potrzeby leczenia. Schizofrenia należy do grupy psychoz czyli poważnych form psychopatologii, które odznaczają się zaburzeniami postrzegania, komunikacji, nastroju, zachowania, a także utratą kontaktu z rzeczywistością. Podstawowymi symptomami schizofrenii są : wycofywanie się z rzeczywistości, płytkie lub niedostosowane emocje, zaburzenia myślenia. Częste są również halucynacje, urojenia oraz stereotypie ruchowe.

Za zaburzenie psychiczne schizofrenia została uznana po raz pierwszy w 1857 r przez B. Morela, opisującego przypadek 13-letniego chłopca, którego funkcjonowanie całościowe uległo pogorszeniu bez żadnej widocznej przyczyny. Morel założył, że objawy otępienia u pacjenta zostały spowodowane czynnikami dziedzicznymi i są nieodwracalne. Sam termin „schizofrenia” został utworzony przez E. Bleulera w 1911 r i oznacza dosłownie „rozszczepiony umysł” ( z greckich słów „schizo – rozszczepiam” i „fren” – umysł).