Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Działania opiekuńcze w stosunku do osób z demencją powinny pozwolić na poprawienie jakości życia chorego w zakresie sposobu komunikowania się, odżywiania, utrzymania higieny osobistej i zapewnienia bezpieczeństwa.

Natomiast różne formy oddziaływań terapeutycznych powinny pozwolić złagodzić objawy chorobowe i jak najdłużej zachować samodzielność chorego.

Ponieważ opieka nad pacjentem z demencją jest nadzwyczajnym wyzwaniem i stałym obciążeniem dla opiekunów, ważne jest więc zaplanowanie okresów odpoczynku, w którym chorym zaopiekują się inne osoby.

Duże znaczenie w opiece nad osobą z demencją ma pomoc: socjalna, prawna, psychologiczna. W tym celu tworzy się stowarzyszenia opiekunów i grupy wsparcia.

Opieka nad osobami z demencją powinna polegać na:

 • dokładnej obserwacji i kontroli funkcji organizmu
 • odpowiednim leczeniu i profilaktyce zaburzeń i schorzeń – powinny one uwzględniać wystarczającą podaż płynów, a także zdrowe odżywianie, zapewnienie dostatecznej ilości ruchu, snu, a także kontrolę konsumpcji używek i leków
 • unikaniu sytuacji albo zachowań, które mogą wzmagać niepewność chorego, (np. częste zmiany osób opiekujących się chorym)
 • unikaniu stresów wynikających z częstych zmian, zbyt dużych wymagań lub konieczności pośpiechu
 • unikaniu nadmiernej opiekuńczości, która może ograniczać samodzielność chorego
 • pomocy w przezwyciężaniu obciążeń psychicznych
 • stworzeniu możliwości utrzymywania aktywności fizycznej i umysłowej oraz pozytywnej komunikacji międzyludzkiej
 • okazywaniu choremu zainteresowania, wsparcia i akceptacji

Opiekun w zakresie problemów związanych z:

1. Zaburzeniami pamięci powinien:

 • kilkakrotnie przedstawić się choremu
 • przedmioty osobiste chorego takie jak np. okulary kłaść w tym samym miejscu, aby chory nie musiał ich szukać
 • usuwać z otoczenia nadmiar rzeczy, aby chory nie gubił się w poszukiwaniu
 • prowadzić ćwiczenia wspomagające pamięć przez częste powtarzanie nazwiska, imienia, daty, pory roku, miejsca w którym się znajduje

2. W zakresie problemów związanych z komunikowaniem się powinien:

 • stwarzać odpowiednie warunki rozmowy (cisza, spokój)
 • mówić spokojnie, powoli, wyraźnie
 • okazywać cierpliwość i życzliwość w czasie rozmowy
 • chwalić nawet małe osiągnięcia chorego
 • prowadzić rozmowy proste (jeden przekaz w tym samym czasie)
 • powtarzać ważne informacje
 • popierać gestami treść wypowiadanych zdań
 • uważnie słuchać

3. W zakresie problemów związanych z zaburzeniami snu i czuwania powinien:

 • utrzymywać osobę w aktywności w ciągu dnia, tak długo, jak to jest tylko możliwe
 • ograniczać picie kawy i mocnej herbaty zwłaszcza przed snem
 • nie podawać zbyt dużo płynów wieczorem
 • stosować środki fizyczne relaksujące (masaż pleców, ciepłe kąpiele)
 • odpowiednio wcześnie przygotować pokój do snu (wywietrzyć, zaciągnąć zasłony, zapewnić ciszę)

4. Problemów związanych z nadmierną podejrzliwością, drażliwością oraz gwałtownymi reakcjami powinien:

 • próbować ustalić źródło stresu
 • nie drażnić chorego swoim zachowaniem
 • nie podejmować dyskusji i nie spierać się z chorym
 • zachować spokój, opanowanie i cierpliwość
 • nie ponaglać chorego
 • starać się odwrócić jego uwagę od rzeczy, które go denerwują
 • zachowywać codzienny stały rozkład zajęć

5. W odniesieniu do problemów związanych z zaburzeniami w przyjmowaniu pokarmów:

 • ustalić przyczynę trudności (brak apetytu, dolegliwości bólowe, zaparcia, braki w uzębieniu)
 • prowadzić kontrolę ilości przyjmowanych posiłków i płynów
 • zapewnić warunki i czas na spożycie posiłków
 • kontrolować masę ciała
 • zachęcać do jedzenia, a w razie potrzeby karmić chorego
 • rejestrować wypróżnienia

6. W odniesieniu do problemów związanych z czynnościami higienicznymi:

 • na bieżąco dokonywać oceny stanu czystości skóry, bielizny i otoczenia
 • pomagać w czynnościach higienicznych
 • zachęcać do dbania o swój wygląd zewnętrzny i higienę jamy ustnej

7. W zakresie problemów związanych z nadmiarem aktywności i ogólnym niepokojem:

 • prowadzić nadzór, niekiedy ścisłą obserwację
 • okazywać troskę i życzliwość
 • zachęcać do wykonywania prostych czynności w ramach terapii zajęciowej
 • Stosować techniki odprężające i uspakajające
 • zachęcać do śpiewania i słuchania muzyki
 • Proponować aktywne formy spędzania czasu
 • proponować zajęcia ruchowe np. spacery, proste ćwiczenia gimnastyczne, drobne prace,
 • prowadzić rozmowy z chorym o jego życiu i wspomnieniach z przeszłości
 • pobudzać pamięć chorego poprzez oglądanie obrazów, znanych przedmiotów, zdjęć – terapia reminiscencyjna
 • umożliwiać udział w zajęciach plastycznych – wyrażanie uczuć poprzez sztukę kiedy umiejętności językowe są osłabione

8. W odniesieniu do problemów związanych z zapewnieniem potrzeby bezpieczeństwa:

 • często informować chorego, gdzie się znajduje i dlaczego
 • zabezpieczać drzwi wejściowe i okna
 • nadzorować w czasie spacerów
 • uniemożliwiać dostęp do leków, ostrych narzędzi i niebezpiecznych przedmiotów
 • czuwać nad bezpieczeństwem w czasie wykonywania czynności higienicznych
 • znaczyć rzeczy chorego (nazwisko, adres, telefon)        

                              

W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, dostępność usług opiekuńczych dla osób z demencją jest niewystarczająca.

Największym problemem jest nadal brak systemów i standardów opieki, brak pomocy rodzinom opiekującym się chorymi, zbyt mała liczba ośrodków dla chorych, domów dziennego i całodobowego pobytu.