Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

O coachingu mówi się w ostatnich latach coraz więcej. Ale czym coaching właściwie jest i w jaki sposób ta metoda może pomóc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim?

Coaching jest procesem, który pomaga organizacjom lub pojedynczym osobom w przyspieszeniu ich rozwoju i poprawie efektów działania. Jest to narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego nastawione na rezultaty i osiąganie celów. Odbywa się w formie regularnych spotkań, na których poruszane są tematy, które zgłasza klient. Profesjonalni coachowie pracują w oparciu o partnerską relację a ich głównym narzędziem jest słuchanie oraz zadawanie otwartych, skłaniających do przemyśleń pytań.

Z coachingu może skorzystać każdy i może on dotyczyć bardzo wielu obszarów życia. Istnieje wiele jego rodzajów, jednym z najistotniejszych jest coaching życiowy ( Life Coaching). Ta forma obejmuje takie obszary jak realizacja planów życiowych, wizja i cele w życiu, dbałość o siebie, związki ( relacje zarówno partnerskie jak i przyjacielskie), relacje z innymi, zdrowie, problemy rodzinne. Coaching życiowy może więc być doskonałą metodą wspierającą zmiany oraz poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Trudności z jakimi borykają się niepełnosprawni- zdrowotne, zawodowe, związane z relacjami czy samooceną, wizja przyszłości- to wszystko może być tematem do pracy z coachem.

Coaching nie jest doradztwem ani szkoleniem. Opiera się on bowiem na potencjale klienta i zakłada, że zna on najlepsze dla siebie rozwiązania oraz odpowiedzi. Coach pomaga mu tylko je znaleźć.

Coaching nie jest też psychoterapią. Nie analizuje on przeszłości, korzysta jedynie z informacji na jej temat w celu zrozumienia teraźniejszości i zaplanowania przyszłych działań. Coach nie zajmuje się leczeniem zaburzeń ani udzielaniem pomocy psychologicznej.

Sesje coachingowe mogą mieć formę bezpośrednich spotkań, mogą również odbywać się przez telefon, mailowo lub za pomocą komunikatorów typu Skype. Dzięki temu metoda ta jest bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Coaching służy zainicjowaniu działań, które mają na celu osiągnięcie postawionych sobie celów oraz osiągnięciu satysfakcji z życia. Pomaga rozwiązać bieżące problemy, podjąć decyzje, których od dawna nie umiemy podjąć oraz zrealizować postanowienia, których od dawna nie możemy zrealizować. Zachęcam do skorzystania z coachingu w sytuacji, gdy czują Państwo, że pomoc profesjonalisty w zbudowaniu szczęśliwszego, bardziej satysfakcjonującego życia może być dla Państwa cenna.

Mogą Państwo wziąć udział w sesjach coachingowych w Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze, mailowo lub przez Skype oraz telefonicznie.

Autorka: Monika Marcussen

Psycholog, coach