Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez chwilę zajmijmy się jeszcze, jak się to ładnie nazywa, osobami trzecimi w egzekucji. Może się bowiem zdarzyć, że egzekucja zostaje wszczęta i jest prowadzona zgodnie z wymogami formalnymi, ale następuje zajęcie przez organ egzekucyjny przedmiotu należącego do takiej właśnie „osoby trzeciej”.

Co wtedy?

Oczywiście natychmiast udajemy się do prawnika...

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jest to tak zwane powództwo ekscydencyjne, o którym mowa w art. 841 kpc. Pamiętać jednak należy, że powództwo takie można wytoczyć w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu swego prawa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wiele się ostatnio mówi o egzekucjach komorniczych wszczynanych przeciwko osobom, które nie powinny być – z różnych powodów – adresatami tych postępowań. Media ujawniły szereg przypadków, często drastycznych, gdzie doszło do sytuacji, w których nastąpiła utrata znacznych kwot pieniężnych czy cennych przedmiotów, nie mówiąc już o nieruchomościach, wskutek czynności egzekucyjnych, które nie powinny być w ogóle podjęte.

Pamiętać zatem musimy, że dłużnik, a tym bardziej osoba, która nim nie jest, a przeciwko której skierowano egzekucję, ma instrumenty prawne, dzięki którym może podjąć skuteczna obronę. Nie bójmy się więc komornika, ale pójdźmy do prawnika – najlepiej w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze nie będzie za późno.