Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeżeli spadkobierca ustawowy (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub inni członkowie rodziny) zostanie pominięty w testamencie, może w sądzie dochodzić tak zwanego zachowku od obdarowanych. Jest to kwota pieniężna odpowiadająca przeważnie połowie wartości majątku, który by mu przypadał, gdyby brał udział w podziale spadku. Jeśli spadkodawca chce, aby nie dostał także zachowku musi go wydziedziczyć. Nie można jednak tego uczynić bez konkretnych przyczyn. Należą do nich między innymi sytuacje kiedy spadkobierca:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kiedy 13 grudnia 2006 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji uchwalenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sekretarz generalny Kofi Annan wypowiedział znamienne słowa, iż „dla 650 milionów ludzi niepełnosprawnych na całym świecie dzisiejszy dzień przynosi obietnicę początku nowej ery”, wydawało mi się, że i dla Polski to bardzo ważne, dobrze rokujące na zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych wydarzenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sprzedający podrabiane towary musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Co grozi za sprzedaż podróbek?

      W Polsce towary podrabiane cieszą się dużą popularnością. Łączy się to z ich atrakcyjną ceną, która w porównaniu z oryginałem różni się nawet kilkukrotnie.
      Ze sporymi karami musi liczyć się przedsiębiorca, który świadomie wprowadza na rynek towary podrobione. Przedsiębiorca taki jest zagrożony odpowiedzialnością karną. Jeżeli zostanie on uznany za winnego wprowadzenia podróbki do obrotu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienie wolności na okres do dwóch lat. Kara 2 lat może być podwyższona do 5 jeżeli sąd uzna, że dana osoba uczyniła sobie ze sprzedaży podróbek stałe źródło dochodu. Kary te przewiduje art.305 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Masz prawo do odszkodowania od sprawcy zdarzenia.

      Co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych oraz kilkuset tysięcy kolizji drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło 4,1 tyś osób, a ponad 49,5 tyś odniosło obrażenia. Dane oficjalne nie obejmują jednakże tych zdarzeń które zakończyły się mandatem dla sprawcy, do których nie była wzywana policja, a uczestnicy doznali z pozoru nie groźnych obrażeń. Statystyki są alarmujące, dlatego warto wiedzieć co zrobić kiedy sami zostaniemy poszkodowani w wypadku lub w jego konsekwencji stracimy osobę bliską.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gapowicze muszą liczyć się z wysokimi karami za brak ważnego biletu na przejazd. Osoba jadąca bez biletu może w pewnych sytuacjach zostać ukarana dodatkową karą grzywny. Kiedy jest to możliwe?

      Kontrolerzy biletów od zeszłego roku mają większe uprawnienia w stosunku do pasażerów jadących bez ważnego biletu. Mogą między innymi w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu ująć pasażera i oddać go w ręce policji. Nowe uprawniania często mogą być nadużywane. Za przejazd bez ważnego biletu pasażer jest karany pieniężnie. Wysokość kary jest ustalana przez rady miast i zakłady zajmujące się transportem publicznym w poszczególnych miastach. W niektórych przypadkach oprócz wskazanej kary za brak biletu pasażer może zostać dodatkowo ukarany karą grzywny.
      Pasażer podlega grzywnie, jeżeli nie ma biletu i odmawia zapłacenia kary i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Grzywna może być również ukarany pasażer, który w czasie kontroli nie pozostawał w miejscu jej przeprowadzenia albo w innym miejscu wyznaczonym przez kontrolerów do czasu przybycia policji.