Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W ostatnim czasie media donosiły o historii Radosława Agatowskiego - 25 letniego mieszkańca gminy Sianożęty (Zachodniopomorskie), który mimo tego, że ma "psychikę kilkuletniego dziecka". Trafił do więzienia za kradzieże przedmiotów, które zabierał z różnych posesji przy okazji zbierania złomu. W więzieniu miał pozostać do końca 2015 roku. Działania opinii publicznej spowodowały, że Kancelaria Prezydenta skierowała do prokuratora generalnego prośbę o ułaskawienie Radosława Agatowskiego, wszystko wskazuje na to, że z odbywanej obecnie przerwie w wykonywaniu kary, Pan Agatowski już do więzienia nie wróci.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Tylko niektóre wypłacane są „z urzędu”. O większość trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po spełnieniu warunków określonych przepisami.
      Dodatek pielęgnacyjny emeryt lub rencista otrzyma po ukończeniu 75. roku życia i nie musi załatwiać żadnych formalności. Natomiast jeśli ktoś chce dostać pieniądze ze względu na to, że jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji musi złożyć odpowiedni wniosek. Dołączona do niego powinna być dokumentacja medyczna. Decyzję podejmuje lekarz – orzecznik ZUS.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wręczany od 1960 roku. O jego nadanie powinien wystąpić Urząd Stanu Cywilnego z własnej inicjatywy, bowiem prowadzi rejestr zawartych małżeństw i odnotowuje, które trwają ponad pół wieku. Może to też jednak zrobić rodzina lub znajomi jubilatów na podstawie ich dowodów osobistych.

Wniosek kierowany jest do wojewody, a ten przekazuje go do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa kilka miesięcy. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonują przedstawiciele władz lokalnych.

Odznaczenie nie daje żadnych uprawnień, przywilejów ani korzyści. Ma kształt stylizowanej gwiazdy z promieniami łączącymi sześć jej ramion. Na awersie w środku są dwie srebrzone, oksydowane róże. Z drugiej strony znajduje się monogram RP, a w otoku napis: „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Wstążka jest różowa.

 JAG

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do sanatorium można pojechać nie tylko ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja ta na 24-dniowe turnusy wysyła osoby, które nie mają jeszcze prawa do emerytury, ale grozi im całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. Dotyczy to schorzeń: narządów ruchu (urazy lub zwyrodnienia kręgosłupa, rąk i nóg), układu krążenia (choroba wieńcowa, stan po zawale, itp.), układu oddechowego, onkologicznych, psychosomatycznych (np. nerwice).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Często zdarza się, że podarujemy notarialnie komuś coś cennego, najczęściej dom lub mieszkanie, a potem tej decyzji żałujemy, bowiem obdarowany nie spełnia, przykładowo, obietnicy opieki nad nami lub jego zachowanie wskazuje na to, że roztrwoni otrzymany majątek. Nie jesteśmy w takiej sytuacji bezradni, bowiem darowiznę można odwołać.

Jeżeli umowa została już zawarta, ale praktycznie obdarowany darowizny jeszcze nie przejął, wówczas możemy się z tej transakcji wycofać o ile udowodnimy, że w międzyczasie nasza sytuacja materialna znacznie się pogorszyła i nie możemy już sobie pozwolić na tego typu gesty.