Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osoba z niepełnosprawnością, u której niesprawność powstała w czasie trwania studiów lub po ich zakończeniu, a która zdecydowała się na podjęcie drugiego kierunku studiów, nie może pobierać na nich stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trwa rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych. Jesienią tego roku pracę w zakładzie mogą znaleźć kolejne osoby niepełnosprawne.

Koncepcja rozbudowania Zakładu poprzez dostosowanie istniejącej w jego sąsiedztwie kotłowni i uruchomienie w jej budynku pralni chemicznej powstała pod koniec minionego roku. Zarząd Województwa Śląskiego przekazał połowę potrzebnych środków na tę inwestycję, tj. 370 tys. zł. Drugą połowę wyasygnowało Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Dodatkowo ZAZ może liczyć na środki PFRON ok. 200 tys. na wyposażenie rozbudowanej części pralni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sejm musi poprawić przepisy określające, ile godzin mogą pracować osoby niepełnosprawne z najcięższymi i umiarkowanymi dysfunkcjami. Trybunał Konstytucyjny dał na to posłom rok. Sędziowie konstytucyjni orzekli, że przepisy regulujące czas pracy niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie jego skróconej normy w stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu od uzyskania zaświadczenia lekarskiego, są niezgodne z art. 2 i 69 konstytucji.

Więcej na:
www.serwisy.gazetaprawna.pl

źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie zawiesili obowiązek stosowania w 2013 r. ograniczeń związanych z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Czyli sytuacji, gdy relacja długu publicznego do PKB jest większa od 50 proc., lecz nie przekracza 55 proc. Wyjście poza ten próg do tej pory oznaczało, że w projekcie budżetu na 2014 rok relacja deficytu do dochodów nie mogła być wyższa niż w budżecie z roku 2013.

Upraszczając, zawieszono procedurę wymuszającą na ministrze finansów uchwalenie budżetu na 2014 rok z mniejszym długiem niż w roku obecnym. Progi ostrożnościowe zapisane w ustawie o finansach publicznych stanowią realizację artykułu 216 ust. 5 Konstytucji RP, którego powstanie spowodowane było doświadczeniami ostatnich lat PRL.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownikowi z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje szereg uprawnień i ulg, o których warto wiedzieć i z nich korzystać. Są to:

• Prawo do zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy dla osoby, która utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Jednakże uprawnienie to nie przysługuje pracownikowi, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez niego z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez pracodawcę.