Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Członkowie wspólnot mieszkaniowych najważniejsze decyzje dotyczące ich budynku lub osiedla podejmują poprzez głosowanie. Jeżeli jakaś uchwała przejdzie także głosujący przeciw zobowiązani są do jej realizacji. Jednak osoby uważające, iż jest dla nich krzywdząca, bo przykładowo, nie mają samochodu, a większość chce rozbudowy parkingu, mogą ją zaskarżyć do sądu.

Można to zrobić z powodu: niezgodności uchwały z umową o wspólnocie lub obowiązującym prawem, naruszania przez nią zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością albo interesów któregoś członków wspólnoty. W treści pozwu można wystąpić o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu zakończenia postępowania.

Pozew należy składa się do właściwego sądu okręgowego w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały lub dnia dostarczenia jej treści członkom wspólnoty. Ta druga sytuacja ma miejsce wtedy gdy głosy zbierano indywidualnie. Opłata wynosi 200 zł, a niezbędne dokumenty to: treść zaskarżonej uchwały, wypis z księgi wieczystej oraz umowa ustanawiająca wspólnotę.

 JAG