Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Masz prawo do odszkodowania od sprawcy zdarzenia.

      Co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych oraz kilkuset tysięcy kolizji drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło 4,1 tyś osób, a ponad 49,5 tyś odniosło obrażenia. Dane oficjalne nie obejmują jednakże tych zdarzeń które zakończyły się mandatem dla sprawcy, do których nie była wzywana policja, a uczestnicy doznali z pozoru nie groźnych obrażeń. Statystyki są alarmujące, dlatego warto wiedzieć co zrobić kiedy sami zostaniemy poszkodowani w wypadku lub w jego konsekwencji stracimy osobę bliską.

      Każdy poszkodowany nie ze swojej winy lub najbliższa rodzina zmarłego w wypadku może ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy zdarzenia. Uzyskać możemy wiele świadczeń odszkodowawczych, m.in. zadośćuczynienie za ból i cierpienie, pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, sprzętu ortopedycznego, dojazdów na leczenie, utraconych dochodów, rent wyrównawczych i alimentacyjnych. W zależności od tego czy czyn sprawcy zakwalifikowany został jako wykroczenie czy przestępstwo, termin w którym możemy ubiegać się o odszkodowanie wynosi 3 lata lub 20 lat, licząc od dnia zdarzenia.

      Najważniejszym etapem ubiegania się o odszkodowanie jest właściwe przygotowanie dokumentacji potwierdzającej zarówno samo zdarzenie jak i jego następstwa. W każdym przypadku kiedy w wyniku zdarzenia są osoby ranne, na miejsce zdarzenia koniecznie należy wezwać policję, która sporządzi dokumentację. Dokumentacja w postaci notatki policyjnej w sposób znaczny ułatwi dochodzenie odszkodowania. Pamiętajmy, aby po każdej wizycie lekarskiej zabezpieczyć kserokopię historii choroby celem udokumentowania zakładowi ubezpieczeń następstw zdarzenia.

      W chwili obecnej ponad połowa osób poszkodowanych w wypadkach nie wie, że może ubiegać się odszkodowanie od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela w zakresie OC, lub tego że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota stanowi część należnego odszkodowania. Polski system prawny nie nakłada na ubezpieczyciela obowiązku informacyjnego jakie świadczenia należne będą w konkretnym przypadku, a jedynie rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w odniesieniu do wniesionych roszczeń. Pomimo pozornych podobieństw w wypadkach komunikacyjnych, w różnych zdarzeniach w zależności od ich następstw możemy mieć do czynienia z różnym rodzajem należnych świadczeń. W polskim systemie prawnym kardynalną zasadą jest obowiązek pełnego naprawienia szkody. W praktyce znaczy to tyle, że ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania za wszelkie negatywne następstwa finansowe poniesione przez poszkodowanego ponad zadośćuczynienie, które ma celu zrekompensowanie szkody o charakterze niemajątkowym.

      Starając się o zadośćuczynienie bardzo istotne jest właściwe sprecyzowanie jego wysokości albowiem jest to świadczenie jednorazowe i w przypadku wypłacenia go zgodnie z roszczeniem poszkodowanego bardzo trudno będzie ubiegać się o podwyższenie uznanej kwoty.

      Nie rzadką praktyką ubezpieczycieli jest kuszenie poszkodowanych do szybkiego zakończenia postępowania poprzez zawarcie ugody, deklarując szybką wypłatę określonej kwoty w zamian za zrzeczenie się możliwości dochodzenia roszczeń w przyszłości. W takim przypadku warto na spokojnie przeanalizować ofertę ubezpieczyciela uważnie kalkulując wysokość poniesionych strat, gdyż w praktyce uwolnienie się od skutków prawnych ugody jest bardzo trudne i udaje się w nielicznych przypadkach, tylko na drodze sądowej.

      Często zdarza się, że wspomnienie wypadku jest zbyt wielką traumą dla poszkodowanych, chcąc zapomnieć o przykrych zdarzeniach nie mają siły ani chęci angażować się w sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań. W takim przypadku warto sprawdzić ofertę wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych, które działając na bazie pełnomocnictwa, pomogą zebrać konieczne dokumenty, ustalą podmiot odpowiedzialny za skutki zdarzenia oraz właściwie sprecyzują i udokumentują roszczenie. Korzystając z usług kancelarii odszkodowawczych poszkodowani nie muszą ponosić z góry żadnych kosztów, gdyż wynagrodzenie to uzależnione jest od sukcesu w sprawie. Dla poszkodowanych, którzy nie są w stanie wyłożyć pieniędzy na prowadzenie postępowania to właśnie ich pomoc jest najlepszym sposobem na uzyskanie należnego odszkodowania. Ubezpieczyciele często skrzętnie korzystają ze swojej dominującej pozycji, dysponując środkami, zapleczem prawników odmawiają wypłat lub znacznie je zaniżają. Profesjonalny pełnomocnik jest w stanie właściwie udokumentować roszczenie, a także podjąć negocjacje z ubezpieczycielem występując w roli partnera do rozmów dla zakładu ubezpieczeń. Wybierając kancelarię odszkodowawczą najważniejsza jest wiarygodność i profesjonalizm pełnomocnika, warto sprawdzić przed podpisaniem umowy czy dana firma gwarantuje obsługę w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową. Warto również sprawdzić czy wybrana firma posiada zgłoszenie zbioru bazy danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych, tylko wtedy mają Państwo pewność, że Państwa jakże wrażliwe dane przetwarzane są w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

DRB Centrum Odszkodowań Sp. z o.o.
www.drb.pl