Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeśli chcemy komuś coś podarować musimy pamiętać o tym, że prawo przewiduje dwie formy dokonania tej czynności. W wypadku nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia) trzeba udać się do notariusza, aby sporządził odpowiednie dokumenty. Jeśli tak się nie stanie, darowizna jest nieważna.

Akt podarowania ruchomości (pieniądze, biżuteria, samochód, meble, specjalistyczny sprzęt, dzieła sztuki, itp.) możemy sporządzić sami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Muszą w nim znaleĄć się dane osobowe zarówno darczyńcy jak i obdarowanego, informacje o tym co i kiedy zostało przekazane w prezencie. Ten kto go otrzymał powinien stwierdzić, że darowiznę przyjął. Nie może zabraknąć daty i podpisu.

Jeśli obdarowany jest bliskim członkiem rodziny darczyńcy i w ciągu sześciu miesięcy zgłosi w urzędzie skarbowym otrzymanie prezentów, zostanie zwolniony z zapłacenia podatku od spadków i darowizn.

 JAG