Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chcąc obejrzeć film w Internecie bez większych problemów odnajdziemy linki do interesujących nas plików. Wprawdzie osoby udostępniające pliki czynią to w sposób pośredni (bo pochodzą one z innych większych serwerów), nie powoduje to jednak braku z ich strony odpowiedzialności. Czy za umieszczanie linków do plików z filmami grozi odpowiedzialność karna?

      Utwór, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przedmiotem prawa autorskiego jest w szczególności utwór audiowizualny (a więc również film). Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu. Może on rozporządzać nim na wszystkich polach eksploatacji i pobierać wynagrodzenie za korzystanie z niego. Czym są pola eksploatacji? Pola eksploatacji to metody rozpowszechniania utworu – w tym przy użyciu sieci Internet. Przez publiczne rozpowszechnianie utworu należy rozumieć udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Udostępniając link do pliku z filmem na forum bądź na stronie internetowej dzielimy się nim z innymi użytkownikami Internetu, którzy mogą z niego skorzystać, kiedy będą chcieli.
      Wydaje się, że udostępnianie linków do plików z filmami będzie łamaniem prawa autorskiego. Podając link rozpowszechniamy utwór, ponieważ inni użytkownicy Internetu mają do niego dostęp.

      Osoba, która bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom (np. licencji) rozpowszechnia cudzy utwór podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.