Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprzedający podrabiane towary musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Co grozi za sprzedaż podróbek?

      W Polsce towary podrabiane cieszą się dużą popularnością. Łączy się to z ich atrakcyjną ceną, która w porównaniu z oryginałem różni się nawet kilkukrotnie.
      Ze sporymi karami musi liczyć się przedsiębiorca, który świadomie wprowadza na rynek towary podrobione. Przedsiębiorca taki jest zagrożony odpowiedzialnością karną. Jeżeli zostanie on uznany za winnego wprowadzenia podróbki do obrotu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienie wolności na okres do dwóch lat. Kara 2 lat może być podwyższona do 5 jeżeli sąd uzna, że dana osoba uczyniła sobie ze sprzedaży podróbek stałe źródło dochodu. Kary te przewiduje art.305 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sprzedaż podróbek może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku przedsiębiorcę na drodze cywilnej może ścigać również inny przedsiębiorca, będący dla niego konkurentem. W wyniku takich spraw sąd zobowiązuje pozwanego do m.in. publikacji oświadczenia w prasie, na temat sprzedaży przez niego podrobionego towaru. Ściganie takie rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego przedsiębiorcy.
      Producent, którego podrobione towary były sprzedawane przez przedsiębiorcę ma roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej. Należy to roszczenie udowodnić poprzez wykazania braku tytułu do używania znaku towarowego przez naruszyciela oraz poprzez udowodnienie wzbogacenia się cudzym kosztem i odpowiadającego temu zubożenia po stronie uprawnionego. Jeżeli sprzedawca sprzedał podrobiony towar podając go za oryginał może oczekiwać reakcji ze strony kupującego. Kupujący ma bowiem prawo domagać się wymiany towaru na zgodny z umową sprzedaży, a nawet żądać odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy. Co więcej, jeżeli stwierdzi, że jakość towaru nie odpowiada jego żądaniom i oczekiwaniom może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy i odesłać towar sprzedawcy w ciągu 10 dni od dnia doręczenia. Przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić kupującemu cenę towaru i koszty dostawy. Gdy przedsiębiorca zostanie skazany za wprowadzanie do obrotu podrobionego towaru będzie miał miejsce przepadek wszystkich narzędzi i materiałów które służyły do popełnienia przestępstwa. Przepadek ten jest na rzecz Skarbu Państwa.