Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Karta parkingowa – ułatwienia dla posiadaczy

W Polsce jest około 650 tysięcy kart parkingowych, a tylko około 13 tysięcy miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że na jedną kopertę przypada aż 50 posiadaczy karty. Do czego, oprócz parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, upoważnia posiadanie takiej karty?

Osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące niepełnosprawnych mogą (z zachowaniem zasad ostrożności) nie stosować się do wybranych znaków drogowych. Ustawodawca zezwala osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej na niedostosowanie się do wszystkich norm prawa drogowego. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do miejsc użyteczności publicznej i innych elementów infrastruktury- skracając np. drogę, jaką muszą pokonać do danego miejsca.

Z takich udogodnień mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową oraz:

- kierujący pojazdem przewożący osobę o obniżonej sprawności ruchowej;

- pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

O ile placówkom opieki wydawane są karty parkingowe, o tyle inna osoba (np. krewny) przewożący osobę niepełnosprawną musi posługiwać się kartą wydaną tej osobie. Poruszanie się z kartą parkingową możliwe jest jedynie w trakcie przewożenia osoby niepełnosprawnej.

Z zachowaniem zasad ostrożności osoba uprawniona do korzystania z karty parkingowej, może nie zastosować się do znaków: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B-10 (zakaz wjazdu motorowerów), B-35 (zakaz postoju), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste), B-38 (zakaz postoju w dni parzyste), B-39 (strefa ograniczonego postoju).

Pamiętajmy, że stare karty parkingowe tracą ważność po 30 czerwca 2015 roku.

Andrzej Koenig