Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, Poz. 721., z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt art  22 ustawy o rehabilitacji.pdf)ZOBACZ WIĘCEJ
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Hasło „reforma systemu zdrowia” od dawna nie zawiera pozytywnych treści. Skutki zmian uderzyły już w rynek farmaceutyczny i pacjentów stale zażywających leki. Czy nadeszła pora na osoby niepełnosprawne, dla których zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt oznacza być albo nie być? Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie limitów nie daje większych powodów do optymizmu.

      W Polsce jest ponad 5 milionów osób niepełnosprawnych, tyle ile jest wszystkich mieszkańców Norwegii czy Słowacji. Ta ogromna rzesza chorych potrzebuje specjalistycznego sprzętu. Formalnie są to „wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi”. Pod tą enigmatyczną nazwą kryją się tysiące produktów, pozwalających osobom niepełnosprawnym na codzienną egzystencję: protezy (kończyn, piersi), ortezy (różne stabilizatory kończyn), peruki dla pacjentów onkologicznych, cewniki, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, worki i osprzęt stomijny, pionizatory, wreszcie wózki inwalidzkie, laski i kule. To nie są tylko przedmioty codziennego użytku, to są produkty często decydujące o być albo nie być, o aktywności lub wykluczeniu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ta wiadomość, szczególnie może zainteresować osoby, wolontariuszy, pracowników opieki społecznej, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy w zajmowaniu się osobami starszymi. Poniżej treść komunikatu prasowego.
Proces starzenia się społeczeństwa zwiększa popyt na usługi profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Chociaż w Polsce wciąż to przede wszystkim członkowie rodziny przejmują na siebie ten obowiązek, to w wielu sytuacjach korzystają z pomocy. Politycy pracują nad projektem zmian w prawie, które umożliwią m.in. wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Proces starzenia się Polaków z roku na rok przyspiesza. Podobnie jak w Europie, w Polsce mamy do czynienia z rosnącym odsetkiem osób starszych przy zmniejszającym się udziale osób w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie 13,5 proc. polskiego społeczeństwa (ponad 5 milionów) – wynika z danych GUS. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba ta się podwoi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ageizm (ang. ageism) dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych oraz preferowaniem młodszych pracowników na rynku pracy.

      37-letnia Magda Nowakowska uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym firmy farmaceutycznej. W swoim CV rozmyślnie nie podała wieku. Podczas spotkania została o to zapytana przez dyrektora działu, który szukał pracownika. Powiedziała, ile ma lat, a w odpowiedzi usłyszała: teoretycznie ma pani wszelkie kwalifikacje, jakich wymagamy, ale w praktyce potrzebujemy kogoś młodszego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wiele firm w czasach prosperity zgodziło się na przyznanie załogom dodatkowych świadczeń, dodatków, premii, które w czasie dekoniunktury stanowią zbyt duże obciążenie dla przedsiębiorstw. Kodeks pracy określa zasady zawierania porozumień z załogą, pozwalających na czasowe zawieszanie kosztownych rozwiązań wynikających z zakładowych regulaminów, statutów czy układów zbiorowych. Pracodawcy coraz rzadziej sięgają po takie rozwiązania. Zamiast wikłać się w trudny dialog, wolą zwolnić część załogi albo iść na skróty i negocjować indywidualnie z pracownikami rezygnację z należnych im świadczeń.
Niewątpliwie rozmowy ze związkami zawodowymi czy przedstawicielami pracowników nie są łatwe. Reprezentujące załogę organizacje, w zamian za oczekiwane przez pracodawcę ustępstwa dotyczące np. wynagrodzeń, chcą uzyskać gwarancje zatrudnienia