Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kryzys gospodarczy i zmiany demograficzne sprawiają, że ambitne cele związane z poprawą sytuacji obywateli UE do roku 2020 są coraz mniej realne. W związku z tym Komisja Europejska opublikowała Pakiet inwestycji społecznych – zbioru rekomendacji i propozycji, które mają na celu zwiększenie efektywności polityk społecznych w poszczególnych krajach członkowskich. W propozycjach istotną rolę odgrywa przedsiębiorczość społeczna.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nawet do dwóch milionów Polaków wyjechało w ciągu ostatnich pięciu lat za granicę, szukając lepszej pracy – lub po prostu pracy. Ale mobilność to nie tylko emigracja zarobkowa – to po prostu gotowość do dłuższych dojazdów do pracy, albo do przeprowadzki do miejsca, gdzie w naszym zawodzie zarobimy lepiej, albo gdzie wynagrodzenia są podobne, ale życie tańsze i wygodniejsze.
      Poziom wynagrodzeń i zróżnicowanie ofert na rynku pracy w bardzo dużym stopniu zależą od regionu, a nawet miejscowości. Zacznijmy od tego, że na wsi większą szansę znalezienia zatrudnienia mają przedstawiciele innych fachów, niż w mniejszych miastach, nie wspominając już o metropoliach. Wiele osób szansę realizacji zawodowej ma jedynie w największych aglomeracjach – tak jest na przykład z profesjami związanymi z nauką (np. nanotechnologiem i fizykiem). Natomiast zawody związane z rolnictwem i gospodarką leśną uprawiane są przede wszystkim w małych miejscowościach.
      Szczególny przypadek stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy o wąskiej specjalizacji, którzy są poszukiwani przez pojedyncze zakłady pracy – nie zawsze zlokalizowane w największych ośrodkach miejskich. Tak może być z np. technologiem produkcji karmy dla zwierząt czy specjalistą projektującym i wykonującym linie do produkcji szyb i szkła technicznego. Po przeciwnej stronie można za to zgrupować niektóre grupy zawodów np. związane z działalnością twórczą (od dziennikarza po grafika komputerowego), które – choć formalnie uprawiane są przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich – ze względu na rosnącą popularność pracy w domu (telepracy) stały się dostępne także dla osób z mniejszych miejscowości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jakie czynniki wpływają na wysokość wynagrodzeń w poszczególnych zawodach? Jest ich całkiem sporo: od wielkości firmy, poprzez populację miasta, gdzie znajduje się zakład pracy, aż po fakt, czy pracownik posługuje się językiem obcym. Przyjrzyjmy się kilku z nich – ta wiedza może się nam przydać przy planowaniu naszej kariery zawodowej.
      Ponieważ nie ma zawodu, w którym absolutnie wszyscy pracownicy osiągają dokładnie identyczne wynagrodzenia, konieczne jest używanie pewnych miar, które pozwolą powiedzieć coś o zarobkach wybranej grupy. Najczęściej stosowaną miarą jest przeciętne wynagrodzenie – dla wszystkich pracowników najemnych miara ta jest wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zgodnie z opisem udostępnionym przez Urząd, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej to „stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pytanie „na jakie specjalności zawodowe będzie w najbliższych latach wysoki popyt?” zadają sobie nie tylko ekonomiści i rządowi analitycy. Głowią się nad nim także – a może przede wszystkim – rodzice i ich dzieci, stojące przed wyborem ścieżki kariery. Oraz osoby, które myślą o przebranżowieniu.
      Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz specjalistycznych kierunków kształcenia pod kątem ich przydatności na rynku pracy przygotowują różne instytucje i podmioty. Metodologie są różne – i żadna nie jest doskonała. Dlatego też poszukiwane są sposoby, by łącząc je uzyskać lepsze efekty prognostyczne i tym samym większą użyteczność analizy. Zanim jednak przyjrzymy się projektowi realizowanemu przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, warto przyjrzeć się innym opracowaniom dotyczącym deficytowych i nadwyżkowych zawodów na rynku pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZMIANA STOPY BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Z LUTEGO DO MARCA I Z MARCA DO KWIETNIA (W PUNKTACH PROCENTOWYCH). ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH GUS I MPIPS

      Zatrzymanie wzrostu stopy bezrobocia rejestrowanego (według MPiPS w marcu zmniejszyła się ona o 0,1 punktu procentowego do 13,3%) część mediów komentuje jako przesłankę do odzyskania wiary w bardziej trwałą poprawę sytuacji na rynku pracy. Niestety, spadek bezrobocia w tym miesiącu nie musi o niczym świadczyć: w ostatniej dekadzie zdarzył się w 9 na 10 przypadków…

Dla współczesnych mediów pisanie o bezrobociu to ciężki kawałek chleba. Informacja, że nie dzieje się nic niezwykłego, słabo się sprzedaje. Dlatego co miesiąc trzeba się zastanawiać, czy zwykle niewielkie wahnięcie stopy bezrobocia interpretować jako katastrofę, czy raczej jako cud gospodarczy „zielonej wyspy”.