Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi dział ds. Absolwentów zaprasza serdecznie do udziału w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III ", który ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób niewidomych z całego kraju.

Projekt skierowany jest do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku. Uczestnicy projektu zyskują możliwość wzięcia udziału w organizowanych warsztatach, kursach i szkoleniach, o których można więcej przeczytać na stronie: www.cpik.home.pl

Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby Tobie najbliższe: rodzinę, opiekunów, przyjaciół. Mogą oni skorzystać z Warsztatów wspierających dla rodzin i opiekunów oraz indywidualnych konsultacji ze specjalistami np. doradcą zawodowym, lekarzem, psychologiem, prawnikiem czy tyflopedagogiem.

 

Źródło: http://www.laski.edu.pl