Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ta wiadomość, szczególnie może zainteresować osoby, wolontariuszy, pracowników opieki społecznej, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy w zajmowaniu się osobami starszymi. Poniżej treść komunikatu prasowego.
Proces starzenia się społeczeństwa zwiększa popyt na usługi profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Chociaż w Polsce wciąż to przede wszystkim członkowie rodziny przejmują na siebie ten obowiązek, to w wielu sytuacjach korzystają z pomocy. Politycy pracują nad projektem zmian w prawie, które umożliwią m.in. wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Proces starzenia się Polaków z roku na rok przyspiesza. Podobnie jak w Europie, w Polsce mamy do czynienia z rosnącym odsetkiem osób starszych przy zmniejszającym się udziale osób w wieku produkcyjnym. Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie 13,5 proc. polskiego społeczeństwa (ponad 5 milionów) – wynika z danych GUS. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba ta się podwoi.

Odpowiedzią parlamentarzystów na starzenie się społeczeństwa jest projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie bonów opiekuńczych oraz urlopów w celu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt został przedstawiony w maju br.
– Dzięki pomocy rządu większa część społeczeństwa będzie mogła skorzystać z profesjonalnej pomocy w opiece nad osobami starszymi – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Dorota Machnik, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego w Promedica24.
Zapotrzebowanie na takie usługi rośnie z roku na rok. Eksperci prognozują, że będzie jeszcze większe. Dotyczy to całej Europy. Obecnie średnia długość życia kobiet wynosi około 81 lat, a mężczyzn 72. Szacuje się, że dzieci urodzone w dzisiejszej Polsce będą dożywać 100 lat.
W Polsce osobami starszymi na ogół zajmują się członkowie rodziny. Wynika to z m.in. z naszej kultury i tradycji.
– Przede wszystkim należy uświadamiać osobom zajmującym się swoimi bliskimi, seniorami, że im też należy się odpoczynek, że bez ich sił witalnych, bez ich energii opieka nie będzie miała takiej wartości, jaką powinna mieć, że na ten odpoczynek zasługują – tłumaczy Dorota Machnik.
Dlatego Promedica24 – czołowy dostawca usług opiekuńczych w Polsce i w Niemczech, postanowiła wprowadzić nową wakacyjną usługę. Polega ona na zapewnieniu seniorom profesjonalnej opieki domowej na czas wakacyjnej nieobecności pozostałych członków rodziny. Jak podkreśla przedstawicielka firmy, opieka w ramach wakacyjnej usługi nie wymaga zmiany otoczenia przez starszą osobę, bo jest świadczona w domach podopiecznych.
– Nasz personel zapewnia towarzystwo podczas nieobecności członka rodziny, ale również pomoże w czynnościach życia codziennego. Są to podstawowe czynności związane np. z jedzeniem, ubieraniem, jeśli tego wymaga stan podopiecznego – z myciem, zachowaniem higieny, ale czasami mogą to być wyjścia na spacer czy wyjście po zakupy – wymienia Machnik. Podkreśla, że takie rozwiązanie jest dużo bardziej korzystne niż np. umieszczenie starszej osoby na ten sam czas w domu opieki.
– Usługi świadczone są w różnym przedziale czasowym. Zaczynając od usług godzinowych, kiedy rodzina może skorzystać z 2 czy 4 godzin dziennie, poprzez usługi całodobowe aż do usług całodobowych z zamieszkaniem – tłumaczy.