Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Według definicji Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) zatrudnieniem wspomaganym nazywamy „wsparcie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych, w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku pracy”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jako osoba niepełnosprawna niejednokrotnie stykałam się, przede wszystkim z rynkiem pracy rejonu jeleniogórskiego i mam z tym związane osobiste przemyślenia. Po pierwsze – tzw. zakłady pracy chronionej na pewno nie spełniają swojej funkcji. W Jeleniej Górze miałam wątpliwą przyjemność poznać dwa z nich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury felietonu Poseł Lidii Geringer de Oedenberg zatytułowanego Polak w czołówce światowych poszukiwaczy (pracy).

"Opublikowany niedawno raport z badań przeprowadzonych przez firmę doradczą Boston Consulting Group (BCG) plasuje Polaków w czołówce najbardziej mobilnych narodowości. Światowym liderem są Pakistańczycy, w Europie Francuzi i Holendrzy, a tuż za nimi Polacy."

Tekst dostępny jest m.in. na platformie:

http://lidiageringer.bblog.pl/wpis,polak;w;czolowce;swiatowych;poszukiwaczy;pracy,155162.html

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważne pod względem społecznym. W Polsce osoby niepełnosprawne wspierane są poprzez różnorodne działania kierowane przez instytucje i organizacje pozarządowe. Nie wszystkie jednak są skrojone na miarę potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem ze względu na ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności, stanu zdrowia sprawiają iż nie zawsze są oni w stanie efektywnie z oferowanej pomocy skorzystać. Tu niezastąpioną rolę w procesie zatrudniania wspomaganego odgrywa właśnie Trener Pracy. Zadaniem jego prócz udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym przy przełamywaniu oporów i barier codziennych trudności, jest również uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, aktywne poszukiwanie pracy dla tej osoby, nawiązanie kontaktu z pracodawcą i udzielenie mu niezbędnej pomocy oraz obalenie obiekcji współpracowników jeżeli takowe w trakcie zatrudnienia się pojawią. Działając w tym kierunku często napotykamy na szereg trudności, które nierzadko blokują możliwość zatrudnienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czy wzrośnie bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych?

A miało być lepiej

Od kwietnia tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Nastąpiło zrównanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Kto na tym zyska, a kto straci?

Do tej pory korzystniejsze warunki miały firmy o statusie zakładu pracy chronionej, które uzyskiwały większe kwoty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pozostali przedsiębiorcy uzyskiwali tylko 70 procent kwot, które przysługiwały ZPCh-om. Nowe przepisy polegają na wprowadzeniu takich samych kwot dofinansowania do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością na rynkach pracy otwartym i chronionym. I tak od 1 kwietnia dofinansowanie wynosi: