Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

NADODRZAŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 30 lipca w KSON-ie odbyło się spotkanie założycieli i uczestników Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Klaster to Klaster (od. ang.cluster) lub używany w niektórych zastosowaniach polski odpowiednik –zgęstek, to zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy. Klaster przemysłowy(ang.industrial cluster, inne nazwy to m.in.grono,klaster regionalny) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

W tym przypadku tę grupę stanowią największe organizacje pozarządowe zachodniej części Polski. Do Nadodrzańskiego Klastra przystąpiły  : Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych, Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Głównym zadaniem powołanej grupy, do której wkrótce zamierzają również przystąpić organizacje pozarządowe z Wielkopolski jest działanie w celu poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza. Szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym…

A ponieważ najbardziej nobilitującą dla człowieka jest praca, zamieramy wykorzystać dobre praktyki naszych zachodnich sąsiadów – mówi inicjator klastra Stanisław Schubert – prezes KSON, aby poprzez staże i praktyki zawodowe w Niemczech i zachodniej Europie przygotowywać głównie niepełnosprawnych do pracy w naszym kraju. Chcemy również zachęcać niepełnosprawnych do podejmowania działania na własny rachunek w oparciu o różne systemy dofinansowań, które można ocenić jako bardzo przyjazne innowacyjności.

Na najbliższe lata są zabezpieczone na takie projekty duże środki, a większym organizacjom łatwiej będzie identyfikować autentyczne potrzeby i realizować przyjęte zadania.

Na spotkaniu powołano także międzyregionalny zespół, który zajmie się programowaniem działalności klastra na najbliższe lata.

O patronat nad tym przedsięwzięciem – mówi jeden z organizatorów – oman Malinowski z zielonogórskiego ZWOP – prezes największej w Polsce organizacji pozarządowej, wystąpiliśmy d Marszałków poszczególnych województw oraz czynników rządowych.

To pierwsza taka inicjatywa, która potwierdza, że choć organizacje pozarządowe w środowisku osób niepełnosprawnych różnią się często godnie, to jednak w sprawach ważnych potrafią mówić jednym głosem.

Inauguracyjna konferencja Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej planowana jest w ostatnich dniach września we Wrocławiu.