Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Konferencja podsumowująca rok obowiązywania ustawy o języku migowym

Czy przyczyniła się ona do poprawy sytuacji osób słabo i niesłyszących? Jak powinna przebiegać edukacja tej grupy niepełnosprawnych, tak by mogli swobodnie uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowym? Jakie są zadania służb publicznych wobec obywateli z niedosłuchem? Między innymi na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Funkcjonowanie Osób Niesłyszących w społeczeństwie - ustawa o języku migowym po roku obowiązywania".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzielił pomiędzy samorządy pieniądze, które będą mogły być przeznaczone m.in. na dopłaty do wózków inwalidzkich i likwidację barier architektonicznych. Łącznie na przelewy redystrybucyjne w tegorocznym planie finansowym funduszu przeznaczone zostało 800 mln zł, z czego ponad 650 mln zł trafi do powiatów, a 130 mln zł do samorządów województw.

To oznacza, że te pierwsze otrzymają mniej pieniędzy w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową można było wydać 874,3 mln zł.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Centrum Doradztwa Unijnego prowadzi dodatkową rekrutację do projektu Załóż swoją firmę– wsparcie dla mieszkańców podregionu bytomskiego. Dodatkowy nabór uczestników do projektu będzie prowadzony w dniach od 16.04.2013 do 29.04.2013. Projekt skierowany jest dla osób z grupy wiekowej 50+ oraz dla osób niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku zamieszkałych na terenie powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego, miasta Bytom, miasta Piekary Śląskie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji realizuje drugą edycję projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.

Projekt skierowany jest do instytucji publicznych, między innymi powiatowych urzędów pracy. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie instytucji publicznych we wdrożeniu zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Od maja 2012 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niepełnosprawność- długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. (..) http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87

Tak to hasło rozpatrywane jest na co dzień. To nie jest pełna definicja, ani pełne objaśnienie. Nikt nie dodał, że każdy z nas jest niepełnosprawnym swojego życia. Gdyby tak nie było, potrafilibyśmy poradzić sobie z problemami, które dotykają nas na co dzień. Możemy być świetnymi pedagogami, psychiatrami, a nawet przyjaciółmi. Możemy umieć bezinteresownie i trafnie pomagać innym.. ale nigdy sobie. Gdy mamy kłopoty, okazuje się, że potrzebujemy wsparcia; kogoś, kto popchnie nas dalej w stronę mety. Rozglądamy się i nie widzimy nikogo. Jesteśmy ślepi na własną głupotę. Tu nasunęła mi się pewna myśl.. ślepota.. Niewidomość= niezwykle wyczulone zmysły węchu, słuchu i smaku, ale brak wzroku. Tu natomiast pojawia się osoba; Patryk- Młody, wszechstronnie utalentowany dwudziestoparo letni chłopak; a w zasadzie mężczyzna. Ma niewiarygodną wiedzę o brzmieniu i samej muzyce.