Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gdynia promuje się na przyjazne i nowoczesne miasto, jednak wciąż są tutaj miejsca nieprzyjazne i utrudniające życie osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami - pisze nasz czytelnik, pan Andrzej i wskazuje konkretny przykład, gdzie wskazane osoby nie mają szans przemieszczać się bez pomocy innych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miejsc dostosowanych do osób niepełnosprawnych jest w Trójmieście coraz więcej. Przybyło kolejne - Centrum Edukacji Archeologicznej w Gdańsku, które przygotowuje się na przyjęcie i dostosowanie swoich wystaw do osób niewidzących i niedowidzących.

      Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew", oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, realizuje właśnie projekt wyposażenia centrum w sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych. Poza dostosowaniem centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowaniem wind, umożliwieniem poruszania się na wózkach inwalidzkich w części wystawienniczej, zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia oraz pracodawców do odwiedzenia nowego portalu informacyjnego www.sprawni-niepelnosprawni.pl, który powstał w ramach projektu "W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnością prowadzi rozmowy z ZUS w sprawie przekazania tej instytucji kompetencji związanych z orzekaniem do celów zatrudnieniowych. Ta zmiana ma być jednym z elementów zapowiadanej reformy tego systemu. Zdaniem ekspertów wymaga on stopniowego ujednolicenia, ponieważ obecnie jest rozproszony w kilku instytucjach, w których na podstawie odrębnych regulacji różnie definiuje się niepełnosprawność oraz zakres uprawnień do świadczeń.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Rybniku powstaje pierwszy ośrodek dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w którym codziennie odbywać będą się zajęcia dla dzieci od lat 3 i osób do 25 roku życia. Ośrodek powstaje z inicjatywy rybnickiego stowarzyszenia „Razem”. Rozpoczęły się już zapisy! Udział w zajęciach będzie bezpłatny.

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony będzie od 1 września 2013 roku przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” w Rybniku przy ul. Raciborskiej 260. Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat będą podlegać w ośrodku obowiązkom szkolnym. Ośrodek czynny będzie codziennie, a uczestnicy będą na zajęcia dowożeni. Dzieci i młodzież będą przebywać w 4-osobowych grupach, objęte zostaną także szeregiem dodatkowych zajęć specjalistycznych, wynikających z ich potrzeb i dostosowanych do ich możliwości. Warunkiem przyjęcia jest jedynie posiadanie przez dziecko/osobę orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Udział w zajęciach będzie bezpłatny.