Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 1989 roku uległem wypadkowi na boisku. To był koniec dla bramkarza „Piasta” Cieszyn i „Odry” Wodzisław. Zakończyło się 25 lat spędzone między słupkami bramki piłkarskiej. Ciężka operacja kręgosłupa , paraliż. Zaczęła się żmudna rehabilitacja i szukanie szans na odzyskanie sprawności . Po roku spędzonym w Reptach Śląskich po raz pierwszy stanąłem przy pomocy kul. Tam uczyłem się ponownie chodzenia w torze wodnym. Hydroterapia i ćwiczenia okazały się bardzo pomocne. Zaczęło się pływanie dla wzmocnienia mięśni obręczy barkowej, przykręgosłupowych i lędźwiowych. Ruch w wodzie pomagał mi w utrzymaniu sporej części odzyskanej sprawności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wzmianki o pierwszym kościele w Grodźcu znaleźć możemy już w dokumencie z roku 1447, ale zdaniem wielu historyków świątynia w tym miejscu mogła istnieć znacznie wcześniej. Na miejscu starego kościoła nową, murowaną świątynię wystawił w roku 1579 Henryk Grodecki, który rok później wzniósł w Grodźcu okazały zamek, zastępując nim czternastowieczną warownię. Położony w malowniczej okolicy, w romantycznym założeniu parkowym, zamek w Grodźcu należy także dzisiaj do jednych z piękniejszych tego typu obiektów na Śląsku Cieszyńskim. Jest to dwupiętrowy, prostokątny budynek z trzema wieżami pośrodku elewacji frontowej i kolejnymi trzema od strony parku, co nadaje obiektowi charakter średniowiecznej warowni. We wszystkich pomieszczeniach zachowały się oryginalne stropy z profilowanych belek, a w większości także boazerie z XVIII i XIX wieku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Polsce jest przeszło 4,5 mln (12,2%) osób niepełnosprawnych, a ich sytuacja na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż osób sprawnych. Przeważająca część pracodawców nie jest świadoma korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a nawet obawia się zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Powszechne jest przekonanie, że niepełnosprawność wiąże się z niewielka przydatnością do wykonywania pracy, a także poważnymi trudnościami architektonicznymi, formalnymi, organizacyjnymi, czy prawnymi. Na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych nie wpływają niestety dodatkowe uprawnienia pracownicze. Niewystarczające są, jak się okazuje, również formy wsparcia proponowane pracodawcom.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W ostatnich latach wzrosła aktywność wielu organizacji i instytucji na polu działania na rzecz poprawy warunków kształcenia osób niepełnosprawnych. Również uczelnie wyższe wprowadzają wiele rozwiązań, udogadniające korzystanie z nauki osobom niepełnosprawnym. Wzrasta świadomość, że brak odpowiednich udogodnień na uczelniach wyższych skutkuje nie tylko obniżeniem kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, ale i odebraniem im możliwości wyrównania różnic w obszarze umiejętności społecznych, komunikacyjnych i zawodowych.

      W 2011 r. nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyniosła zmianę w zakresie obowiązków uczelni względem osób niepełnosprawnych. Do obowiązku uczelni należy odtąd „stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych” . Taki zapis prawny nie tylko zwiększa szanse osób niepełnosprawnych, chcących podjąć dalsze kształcenie, ale nakłada na szkoły wyższe obowiązek likwidowania wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają kształcenie osobom z różnymi dysfunkcjami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych powstał w 2000 roku. Działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

REGULAMIN GLIWICKIEGO OŚRODKA INTEGRACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych jest lokalnym ośrodkiem zrzeszającym Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.