Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poznasz osoby z podobnymi problemami. Razem zawsze łatwiej!

Stowarzyszenie Niedosłyszących LIRA funkcjonuje w Jeleniej Górze od 2010 roku. Jego założycielami była 40 osobowa grupa jeleniogórzan i mieszkańców regionu. To bardzo dynamicznaorganizacja zajmująca się problemami osób niedosłyszących i niesłyszących, nowoczesnymi metodami leczenia, uświadamianiem ludzi jakie niebezpieczeństwa dla słuchu niesie współczesna cywilizacja oraz tym jak pokonywać ich bariery w komunikacji z innymi ludźmi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych powstał w 1999 roku z inicjatywy członków gorzowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, którzy podjęli działania zmierzające do zintegrowania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Głównym założeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia była potrzeba realnego wpływania na postrzeganie osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich sytuacji w Gorzowie Wielopolskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

5 września 2014r. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował VI Gościmskie Spotkania Plenerowe pod tytułem „Jesienny Plener Malarski". Spotkania tradycyjnie odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Gościmiu. Uczestniczyło w nich około 200 osób przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa lubuskiego. Tegoroczne Gościmskie Spotkania były okazją do wykazania się umiejętnościami plastycznymi oraz artystycznymi. W ramach „Jesiennego pleneru malarskiego” indywidualnie oraz zespołowo przygotowywane zostały jesienne pejzaże, które zaprezentowane zostały w „Galerii Pod Dębem”. Obrazy pełne wszystkich odcieni żółci, czerwieni, zieleni oraz brązów ujawniły niesamowite talenty osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło również atrakcji dla kierowników i opiekunów grup, którzy w tym roku zmierzyli się w rzutach beretem. Przedstawiciele wszystkich zaproszonych placówek przestawili także krótkie prezentacje pod hasłem; „Cztery Pory Roku” w formie inscenizacji plastycznych, muzycznych oraz multimedialnych. Oczywiście był czas na spacer brzegiem jeziora oraz wspólną zabawę taneczną. Plener dofinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, a kolejne już w przyszłym roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez kilkanaście lat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy „Fundacji „Złota Jesień” w Gorzowie Wielkopolskim, ich uczestnicy wzięli udział w ogromnej liczbie akcji charytatywnych prowadzonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Teraz spróbują także pomóc sobie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przebudowa torowiska, system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów, budowa pętli Motoarena, rewitalizacja dworca Toruń Główny, budowa węzła przesiadkowego oraz zakup taboru niskopodłowego to podstawowe zadania, które mają zostać zrealizowane w ramach projektu BiT-City w Toruniu. Z punktu widzenia osób starszych i niepełnosprawnych najważniejszy wydaje się fakt poprawy dostępności transportu publicznego i dostosowania go do ich potrzeb.

Przed rozpoczęciem wdrażania projektu BiT-City, zwłaszcza osoby niepełnosprawne i starsze miały problem wiążący się z korzystaniem z miejskiej komunikacji tramwajowej. Ze względu na brak przystosowania platform przystankowych wysiadanie i wsiadanie do tramwajów było dla wielu osób nie lada wyzwaniem. Problem ten został zauważony przez twórców projektu, który postanowili zmienić obecną sytuację.