Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Moje miejsce na regionalnym rynku pracy. Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodych niepełnosprawnych bezrobotnych z województwa śląskiego” jest bezpłatnym projektem szkoleniowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,a jego realizacją zajmuje się firma EMAT.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Publiczny Transport Zbiorowy powinien zapewniać dostępność zarówno osobom niepełnosprawnym jak i osobom, które z jakiegokolwiek powodu mają trudności w poruszaniu się.

Realizacja postulatu dostępności odbywa się poprzez:
• zapewnianie i sukcesywne zwiększanie taboru pojazdów niskopodłogowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się;
• wprowadzenie w autobusach, tramwajach, trolejbusach i w pociągach SKM informacji pasażerskiej uwzględniającej potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z uszkodzonym narządem słuchu i wzroku;
• organizację komunikacji mikrobusowej opartej na usługach przewozowych świadczonych przez uprawnionych przewoźników;
• dostosowanie punktów sprzedaży biletów, peronów, przystanków oraz infrastruktury przystankowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dojrzewanie psychoseksualne jest procesem, na który rodzice i opiekunowie mają wpływ już od chwili narodzin dziecka. Osoby niepełnosprawne niezależnie od stopnia i rodzaju posiadanego deficytu nie są pozbawione potrzeb seksualnych, częściej wskutek braku fachowej wiedzy i wsparcia, nie wiedzą jak sobie z nimi radzić w sposób akceptowalny społecznie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jest takie miejsce, bardzo dobrze znane wielu osobom niepełnosprawnym, które od dawna wpisuje się na mapę dobrych adresów w Gdańsku. To Spółdzielnia Niewidomych „Sinol” w Gdańsku Oliwie, przy ul. Bażyńskiego 32. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tu PFRON województwa pomorskiego. Nadal pracuje tu ponad 100 osób z niepełnosprawnością. A w budynku mieszczą się Wojewódzka Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Od początku maja ogłaszamy również, że przy naszym dobrym adresie można znaleźć wsparcie i poradę prawnika i psychologa! A to dzięki Karkonskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych, który otworzył tutaj swoje Biuro Regionalne. Bardzo wiele osób ucieszyło się na wieść o powstaniu Punktu Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KSON w naszej siedzibie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

• 27 czerwca 2013 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie odbyło się spotkanie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów na temat możliwości zdobycia funduszy europejskich. Spotkanie skierowane było do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udziały w kursach i szkoleniach, zmianą wykonywanego zawodu, koniecznością przekwalifikowania się oraz podjęciem działalności gospodarczej.