Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jesteśmy grupą specjalistów, terapeutek, nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami niepełnosprawnymi. Każdego dnia poznajemy ich świat. Stawiamy diagnozę - Prowadzimy terapię - Wspomagamy i wspieramy rodziny z osobami niepełnosprawnymi.
Jesteśmy po to, by pomagać, rozwijać i wspierać rozwój dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. TU i teraz stawiamy na rozwój osób niepełnosprawnych. Tu i TERAZ pracujemy nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych i redukcją zaburzeń zachowania.
TU i TERAZ osoby z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi mają szansę na programy terapeutyczne dostosowane indywidualnie do ich możliwości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Osoby niepełnosprawne bardzo często zmagają się z problemem izolacji. Istnieje szereg barier, które wzmagają wykluczenie. Do najbardziej oczywistych i od razu rzucających się w oczy należą bariery transportowe i architektoniczne wynikające zarówno z ograniczenia samodzielności niepełnosprawnych jak i nieprzystosowania obiektów, instytucji, środków transportu. Drugą grupę czynników wzmagających izolację stanowią indywidualne bariery psychologiczne oraz te związane z komunikacją międzyludzką. Bariery pojawiają się nie tylko po stronie społeczeństwa, ale również po stronie samych niepełnosprawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Otworzyć nowe drogi” to program integrująco-aktywizujący dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Jego głównym celem było podniesienie, jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych. W ramach programu odbyły się warsztaty wyjazdowe i stacjonarne. Uczestnikami było 12 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, przy czym znaczną większość grupy stanowili opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bar mleczny o przyjaznej nazwie "Bar Domowy Mleczny" w Gdańsku, ponowił działalność. Większość zatrudnionych w lokalu to osoby niepełnosprawne.
Wcześniejsza nazwa to bar „Promyczek”. Pracują również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dorota Sykut, prezes fundacji Pro Caritate Gedanensis, która prowadzi bar, wyraża wielkie zadowolenie i nie ukrywa zaskoczenia biegiem wydarzeń. Już od pierwszego dnia reaktywacji punktu gastronomicznego, pojawiło się wielu klientów a co najbardziej istotne, nie potrzeba było wielkiej reklamy. Właściwie obeszło się bez niej.
I to jest znakomita inicjatywa. Kilkunastu niepełnosprawnych ma pracę. Sądząc po ilości klientów, właśnie ten fakt zapewne ich przyciąga co świadczy o przyjaznym stosunku wszystkich. Oby takie przedsięwzięcia były realizowane częściej i nie tylko w Gdańsku. To dobry pomysł na biznes i wspaniały, kolejny krok integracyjny znoszący bariery społeczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na wspólne PARKOWANIE, wydarzenie z pogranicza sztuki użytkowej, designu i ekologii, zapraszają organizator „A KuKu Sztuka” oraz główny partner wydarzenia Miasto Gdańsk. - Podczas dwudniowego wydarzenia chcielibyśmy zrealizować i "przećwiczyć" z jego uczestnikami różne niskobudżetowe rozwiązania dotyczące otaczającego nas środowiska, ekologii, dbania o wspólną przestrzeń publiczną oraz prywatną, jaka]ą są nasze mieszkania. Hasłem wywoławczym siódmej edycji PARKOWANIA są "nieużytki" nie tylko te traktowane dosłownie nieużytki gruntowe, ale także te w znaczeniu bardziej symbolicznym nieużytki mentalne. Swoimi działaniami pragniemy aktywować uczestników i skłonić ich do bezpośredniego doświadczania, twórczego kolektywnego myślenia na temat problemów współczesnego świata i kreatywnego szukania rozwiązań oraz zachęcania do oddolnego działania na rzecz społeczności lokalnej - mówi Emilia Orzechowska, koordynatorka i producentka PARKOWANIA.