Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie Działajmy Razem” Trianon.PL w miesiącu wrześniu i październiku 2013 realizuje projekt „Klub Daj Mi szansę”. Projekt ten wspierany jest przez Burmistrza Cieszyna, a skierowany do osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności lub choroby. Klub jednoczy ze sobą osoby niepełnosprawne dwa razy w tygodniu na spotkaniach , podczas których odbywają się zajęcia manualne, szycie Zabawek-Przytulanek po to by móc się spotkać, wzajemnie poznać a zwłaszcza ofiarować wykonane zabawki chorym i cierpiącym dzieciom. Spotkania i praca manualna w miłym, przyjaznym gronie to jedna z dróg rozwoju, samorealizacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Nasi podopieczni podczas warsztatów uczą się pracy w zespole, rytmu pracy i zasad realizacji nałożonych na nich zadań. Zajęcia odbywają się co wtorek i piątek w godz. od 17-20 w siedzibie Stowarzyszenia Działajmy Razem Trianon PL , Cieszyn ul. Bielska 4. Jako dopełnienie systemu motywacyjnego zespołu „Klubu daj mi szansę” w ostatni weekend września odbył się wyjazd integracyjny do Zamku w Starych Tarnowicach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych, przystąpieniem do istniejących już spółdzielni bądź zatrudnieniem w spółdzielni do rekrutacji w ramach projektu dot. dotacji i wsparcia pomostowego finansowo – doradczego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od kilku lat odwiedzam Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym i wolontaryjnie udzielam pomocy przy w różnych zadaniach. „Poświęcam swój wolny czas?” Po prostu chętnie się nim dzielę, tym bardziej, ze bardzo dużo korzystam podczas wspólnych warsztatów, zajęć czy zabaw. Uczestnicy WTZ to osoby potrzebujące dużo uwagi, pomocy, często dłuższej rozmowy na różne ważne dla nich tematy. Jak to bywa mogę zostać zagadana, trochę puszczona w maliny, ale zawsze świetnie się czuję w towarzystwie podopiecznych TPG. Niejednokrotnie uczestnicy budzą mój podziw. Wątpię, że po utracie wzroku mogłabym tyle zdziałać i pomimo tylu trudności mieć odwagę wyjść z domu. Wolontariat pozwala spotkać się bohaterami życia. Taką osobą jest na pewno Pani Anna Bik, osoba głuchoniewidoma, z niezwykłym bagażem doświadczeń i w znaczącym już wieku. Pani Anna przyjeżdża na WTZ jako wolontariusz. Przyjeżdża sama. Poruszając się przy pomocy białej laski, z aparatem słuchowym przemierza codziennie wyjątkowo trudny odcinek Gdańskiej komunikacji, na trasie Traktu św. Wojciecha do ulicy Bażyńskiego w Oliwie. Jej misją jest wykonanie pięknych aniołów ze sznurka sizalowego, szaleńczo kolorowych czarownic z długim nochalem i okolicznościowych zajęcy wielkanocnych. Pani Anna zgodziła się wymienić się ze mną swoimi doświadczeniami w rozmowie.

- Pani Aniu, ma pani stwierdzone dysfunkcje słuchu i wzroku. Jak to możliwe, że osoba niepełnosprawna pomimo tylu trudności, z którymi musi codziennie się zmagać, ma jeszcze ochotę na wolontariat?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z polskim prawem każdy człowiek w chwili uzyskania pełnoletniości (tj. ukończenia 18 lat) zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Z założenia jest więc zdolny do kierowania swoim postępowaniem, w tym do dokonywania czynności kształtujących jego prawa i obowiązki. Małoletni którzy ukończą 13 rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a co za tym idzie ważność dokonanej przez nich czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu swoim prawem zależna jest od zgody przedstawiciela ustawowego. Co do zasady czynność prawna dokonana przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych jest nieważna, jednak w przypadku gdy osoba taka zawarła umowę uznawaną za powszechnie zawieraną w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wbrew temu, co wydaje się wielu ludziom język migowy nie jest swoistym esperanto, językiem uniwersalnym i jednolitym na całym świecie. Języki migowe, tak samo jak języki foniczne, różnią się między sobą w zależności od tego, w jakim kraju i kręgu kulturowym doszło do ich powstania. Dlatego Polski Język Migowy nie jest tożsamy na przykład z British Sign Language używanym w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach język migowy został uznany jako język mniejszości narodowej, co znacznie ułatwia funkcjonowanie osobom niesłyszącym. W Polsce sprawa ma się inaczej.