Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ogłoszono konkurs na organizatora dwóch imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Są to „III Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych" oraz „IV Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych"

      „III Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych" jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją.

      Uczestnikami „IV Śląskich Zawodów Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych" są pracownicy zakładów aktywności zawodowej, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Celem zawodów jest propagowanie aktywności sportowo-ruchowej jako jednej z istotnych form rehabilitacji. W programie zawodów powinny się znaleźć dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w blokach: pływackim, konkurencji rozgrywanych w hali, gier i zabaw oraz turniej piłki nożnej rozgrywany na otwartym boisku. Koniecznym jest przeprowadzenie wszystkich dyscyplin w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Turniej piłki nożnej, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów, powinien być przeprowadzony odpowiednio wcześniej w zakresie eliminacji, a mecz finałowy i mecz o 3 miejsce w dniu zawodów.

Dotacje otrzymają projekty, których realizacja przyczyniać się będzie m.in. do:

* zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ i ZAZ oraz innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
* propagowania działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
* propagowania aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.

Projekt organizacji imprezy powinien określać:

* konkurencje sportowe, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności beneficjentów projektu,
* rodzaje gier i zabaw,
* zasady rywalizacji,
* sposób nagradzania,
* rodzaj działań towarzyszących w trakcie pikniku,
* formy nagradzania uczestników pikniku.

Od wyłonionego w konkursie organizatora oczekuje się przeprowadzenia zawodów na obiektach umożliwiających swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, o różnym rodzaju i stopniu ograniczeń, składających się co najmniej z:

* boiska umożliwiającego przeprowadzenie rozgrywek piłkarskich,
* basenu,
* parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy obiektach, na których zostaną przeprowadzone zawody oraz umożliwiającego zaparkowanie wszystkich pojazdów przewożących uczestników,
* hali sportowej.

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są te statutowo działające w obszarze zdrowia. Na realizację zadania przeznaczono 70 tys. zł.

Termin składania ofert upływa 6 maja 2013 roku.

Jednocześnie zgodnie z obwiązującymi przepisami ogłoszono także nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji k
onkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na organizację pikniku.
Pełne treści ogłoszeń do pobrania pod linkami: www.slaskie.pl

 

źródło: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/