Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podzielił pomiędzy samorządy pieniądze, które będą mogły być przeznaczone m.in. na dopłaty do wózków inwalidzkich i likwidację barier architektonicznych. Łącznie na przelewy redystrybucyjne w tegorocznym planie finansowym funduszu przeznaczone zostało 800 mln zł, z czego ponad 650 mln zł trafi do powiatów, a 130 mln zł do samorządów województw.

To oznacza, że te pierwsze otrzymają mniej pieniędzy w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową można było wydać 874,3 mln zł.


– Z podanej przez PFRON informacji wynika, że otrzymamy o 1,2 mln zł środków mniej niż w 2012 roku. To dla nas duży spadek. Nasz budżet na rehabilitację będzie niższy o jedną trzecią – mówi Krzysztof Sobczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Tarnowie.
      Podobnie jest w powiecie puławskim, gdzie trafi o 24 proc. mniej pieniędzy. Z kolei w świdnickim i częstochowskim będzie to odpowiednio o 700 tys. zł oraz 600 tys. zł mniej.
– Na realizacje wszystkich złożonych wniosków wystarczyła kwota, którą dysponowaliśmy rok wcześniej – informuje Daria Kurek, kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Świdnicy.

      Niższe dotacje oznaczają więc, że mniej niepełnosprawnych otrzyma w tym roku pomoc.– Dopiero po otrzymaniu oficjalnego pisma z funduszu zaczniemy pracę nad planem podziału pieniędzy na poszczególne zadania, który potem znajdzie się w uchwale radnych. Dlatego na razie trudno powiedzieć, które z nich będą w tym roku ograniczone – wyjaśnia Barbara Berska, kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Częstochowie. Krzysztof Sobczyk dodaje, że mniej pieniędzy będzie prawdopodobnie przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i działalność kulturalno-sportową. Zmniejszone mogą też być limity do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Zniknąć może pozycja dotycząca likwidacji barier w komunikowaniu.
      Oprócz podziału pieniędzy między samorządy PFRON podał też kierunki działań oraz warunki brzegowe, które będą obowiązywać w tegorocznej edycji programu Aktywny Samorząd. Przewidziane w nim dofinansowanie będzie dotyczyć trzech modułów. Obejmują one likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. dopłaty do zakupu protezy lub wózka o napędzie elektrycznym), pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (wcześniej program Student II) oraz szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

      Na realizację programu będzie przeznaczonych ponad 95,6 mln zł. Powiaty mają czas na przystąpienie do niego i wysłanie swojego zgłoszenia o przyznanie pieniędzy do 28 lutego. Zanim jednak będą mogły to zrobić, muszą poczekać, aż fundusz dokona modyfikacji w wymaganych formularzach. Są one konieczne w związku z zmianami, które w porównaniu do ubiegłego roku zostały wprowadzone w zasadach programu.

Źródło: www.praca.gazetaprawna.pl/