Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnych, przystąpieniem do istniejących już spółdzielni bądź zatrudnieniem w spółdzielni do rekrutacji w ramach projektu dot. dotacji i wsparcia pomostowego finansowo – doradczego.

W ofercie projektu zawiera się:
- 80 godzinne szkolenie nt. ” Zasad zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”,
- doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie tworzenia biznes planu,
- wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej,
- dotacja finansowa spółdzielni socjalnej
- wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy
- wsparcie indywidualnego opiekuna
Rekrutacja trwa do 1 października 2013 r.

W Krakowie rusza kolejna już VII edycja konkursu „ Kraków bez barier”. Celem konkursu jest promowanie obiektów i przestrzeni dostępnych dla wszystkich a szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się: osób z niepełnosprawnością, osób starszych, rodziców z wózkami. W konkursie obowiązują cztery kategorie: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Zgłoszenie obiektów i miejsc godnych wyróżnienia można składać do 31 października br.

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich zaprasza na wystawę prac uczniów pt. „Co nam w duszy gra”. Wernisaż odbędzie się 1 października 2013 roku o godz. 12 w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa.

Z życia akademickiego:

W Krakowie rozpoczyna się nowy projekt edukacyjny dla studentów „Po co nam zmysły?”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Krakowski oddział Programu PROJEKTOR, wolontariat studencki realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacja Nowe Spojrzenie. W ramach projektu od października do grudnia br. zrealizowane zostaną warsztaty w 10 podkrakowskich szkołach podstawowych poprowadzone przez dwuosobowe zespoły studentów, gdzie jednym ze studentów będzie osoba z niepełnosprawnością. Zajęcia organizowane dla dzieci w ramach projektu składać się będą z: aktywnego poznawania świata różnymi zmysłami, poznawania i poszanowania różnorodności. Organizatorzy projektu zachęcają studentów jak i doktorantów do zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie „Po co nam zmysły?”.
Uczestnikami projektu mogą zostać studenci, także z niepełnosprawnością, bez względu na kierunek i rok studiów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta oraz wiek poniżej 27 roku życia (dla studentów). Studenci w programie uczestniczyć będą na zasadach wolontariatu. Każdy uczestnik zostanie odpowiednio przygotowany i przeszkolony do poprowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów podróży do szkół na wszystkie spotkania warsztatowe, a także zaświadczenie z udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października 2013 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Jagielloński wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszają na debatę akademicką pt. „O równości bez skrajności” poświęconą prawom obywatelskim, równemu traktowaniu i odpowiedzialności społecznej gdzie odbędzie się dyskusja panelowa nt. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Debata odbędzie się 10 października 2013 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Sali Wystawowej A i B.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej na swojej stronie internetowej ogłosiło:
- konkurs „STALe przełamując bariery”, który skierowany został do studentów AGH z niepełnosprawnością. Zainteresowani mają szansę na uzyskanie dodatkowego stypendium dla aktywnych na rok akademicki 2013/2014. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy są aktywni w życiu uczelni np: działający w stowarzyszeniach, organizacjach, uczestniczący w zawodach sportowych, konkursach, wolontariacie. Do 27 września 2013 r. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych można było składać formularze zgłoszeniowe do konkursu wraz z prezentacją swych działań.

A także:
- informację nt. projektu – AKTYWNY SAMORZĄD. Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością całkowitego wyeliminowania bądź zmniejszenia barier ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. W ramach programu studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z modułu I w ramach, którego oferowana pomoc koncentruje się na:
- likwidacji barier transportowych – dofinansowania do zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, czy do uzyskania prawa jazdy
- likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – dofinansowanie do sprzętu elektronicznego, jego elementów, oprogramowania, szkoleń,
- likwidacji barier w poruszaniu się – dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego, utrzymanie go w sprawności technicznej, dofinasowanie do zakupu protezy kończyny i utrzymanie jej w sprawności technicznej itp.
W ramach modułu II studenci mogą starać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym oraz otrzymać pomoc w każdym półroczu w następującym zakresie:
- opłaty za naukę w wysokości 3000 zł (dofinansowanie lub refundacja może być zwiększona o 30% w przypadku dwóch symboli na orzeczeniu lub o 40% w przypadku trzech symboli na orzeczeniu)
- dodatku na pokrycie kosztów wykształcenia (dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 800 zł, dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 500 zł)

Dodatkowo w/w dodatek może być zwiększony:

w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
- do 25 % dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75,
- do 30 % dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00,
- do 35 % dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50,
- do 40% dla średniej ocen powyżej 4,50,
a także w przypadku osoby: -
- niewidomej do 20%,

- głuchej do 25%,
- głuchoniewidomej do 30%,
- której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski do 10%.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki na swojej stronie internetowej zamieściło ulotkę informacyjną w zakresie ulg i uprawnień dla niepełnosprawnych studentów (w szczególności dla studentów rozpoczynających studia).
Bezpośrednie linki do pobrania ulotki informacyjnej: www.zsn.pk.edu.pl

Na stronie internetowej Krakowskiego Semestralniku Studentów Niepełnosprawnych pojawił się nowy, dziewiąty numer KSSN do pobrania w wersji elektronicznej. W Biurach ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w Zrzeszeniach uczelni wchodzących w skład redakcji można otrzymać numer KSSN w formie papierowej. Możliwy jest także wydruk brajlowski.

Diana Popik - Roczkalska