Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

4 września br. odbyła się regionalna gala VIII edycji konkursu Lodołamacze 2013. W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nagradzano przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe z województw dolnośląskiego i opolskiego.

Ideą przedsięwzięcia, realizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jest nagradzanie firm i instytucji zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Lodołamacz Specjalny trafia z kolei do osoby wybitnie zaangażowanej w przełamywanie barier. Zdaniem Kapituły Konkursu, działalność Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika miasta Wrocławia, nagrodzonego statuetką, „na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowi wzór godny naśladowania”. Laureatowi problemy związane z niepełnosprawności znane są z własnego doświadczenia; Skrzyński z powodu choroby – postępującego zaniku mięśni – porusza się na wózku. Niezależnie jednak od trudności podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ponadto jest wykładowcą akademickim w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, założył i prowadzi Fundację W-skersi, jest autorem nazwy i programu „W-skersi”, który emitowano w TVP1, był także współproducentem i autorem magazynu „Bez barier” w TVP Wrocław. Uwielbia podróże i sporty ekstremalne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa od 2008 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, kontynuując działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych. Mottem jest „pomaganie i wspieranie”, ale „nie wyręczanie”. W myśl tej zasady biuro udziela pomocy i wsparcia tak w sprawach związanych stricte z procesem kształcenia, jak i w sprawach związanych z integracją w środowisku akademickim. Biuro stara się również oddziaływać na władze uczelni tak, by przepisy i regulaminy studiów były również dostosowane do osób niepełnosprawnych. W swojej działalności Biuro zakłada ścisłą współpracę z Działem Nauczania, Działem Spraw Bytowych, Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rezolucja Rady Europy w sprawie wyrównywania szans niepełnosprawnych znów aktualna.

Rok 2013 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim rokiem obywateli. W tym roku na terenie całej Unii Europejskiej odbędą się dziesiątki konferencji debat oraz innych projektów poświęconych tematyce praw obywateli UE. Jest to pojęcie wciąż enigmatyczne i niejednoznaczne. Określenie praw obywateli UE czyli sprecyzowanie ich zakresu oraz relacji z regulacjami prawnymi poszczególnych krajów wspólnoty jest niezwykle trudnym zadaniem. Powstało wiele dokumentów, które próbowały ująć to pojęcie w wymiarze praktycznym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

O tym, jakie trudności napotykają niepełnosprawni fani gier, mówi się niewiele. Jak sobie z nimi radzą? Czy polscy twórcy gier ułatwiają im zabawę?

Czy niepełnosprawność przekłada się w jakiś sposób na gry komputerowe ? Czy wirtualnych światach ludzie niepełnosprawni mogą liczyć na wyrównanie szans ? Przecież tam wszyscy jesteśmy wszechmocnymi wojownikami, potężnymi bohaterami, pilotami statków kosmicznych. To jednak tylko pozór - podobnie jak w codziennym życiu, również w grach mnóstwo rzeczy, które większość graczy robi odruchowo, nawet o tym nie myśląc, jest poważnym problemem dla osób z takimi czy innymi ograniczeniami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bariery architektoniczne można niwelować, poprzez instalację podnośnika pionowego. Jest to urządzenie podobne do wcześniej opisywanych platform schodowych. Również jest przystosowane do transportowania osób na wózkach inwalidzkich, jednak jak nazwa wskazuje porusza się nie wzdłuż biegu schodów (po skosie nad schodami), lecz w pionie. Jest to rodzaj dźwigu, najbardziej przypominający zwykłą windę, ale znacznie tańszy i łatwiejszy w montażu, szczególnie jeśli konstrukcja architektoniczna budynku nie pozwala na zastosowanie standardowych rozwiązań.