Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Polski Związek Niewidomych rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niewidomych i słabowidzących ze schorzeniami genetycznymi, ma na celu aktywizację zawodową 300 niepełnosprawnych oraz udzielenie kompleksowego wsparcia 300 osobom z ich najbliższego otoczenia.

Organizatorom zależy na dotarciu do jak najszerszego grona osób niewidomych i słabowidzących, które byłyby zainteresowane udziałem w tego rodzaju działaniach. Projekt jest realizowany we współpracy z PFRON i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród przewidzianych działań znajdują się min.: warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczna nauka zawodu, staże rehabilitacyjne, wsparcie prawne i psychologiczne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w zakresie schorzeń genetycznych, porad lekarzy specjalistów, czy wizażysty. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania z atrakcji kulturalnych dostosowanych do możliwości percepcyjnych uczestników. Ponadto każdy z nich otrzyma drobny sprzęt likwidujący indywidualne bariery w codziennym funkcjonowaniu.

Źródło : http://www.pzn.org.pl/