Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W Spółdzielczym Domu Kultury „Atrium” w Legnicy po raz ósmy odbył się Regionalny Przegląd Animacji Teatralnych. Z myślą o nabywaniu umiejętności społecznych, został wybrany temat tegorocznego przeglądu „Nie ma barier miedzy nami ”.Dowodem obalania tych barier stała się frekwencja uczestników VIII Przeglądu oraz ich stosunek do siebie nawzajem. Dało zauważyć się jak mali aktorzy wymieniają się komplementami pod względem występów innych grup, jak nawzajem o siebie dbają , jak ze sobą współdziałają. Atmosfera przeglądu zaświadczyła wyraźnie, że więcej nas łączy niż dzieli. Motta przewodnie spektakli utwierdzały w przekonaniu, że idea integracji żyje w sercach dzieci, nauczycieli, rodziców i organizatorów.Miłością do teatru oraz idei integracji uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi koordynatorzy przekonali do podobnych działań wielu ludzi dobrej woli.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zostało założone w roku 1999 w Bielsku-Białej z inicjatywy grupy entuzjastów: artystów i edukatorów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli, teatr i to, co się z nim wiąże, stał się używanym i skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego.

BSA „Teatr Grodzki” prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wolny jak ptak

Michał ma swój świat, w którym panują różne barwy, smaki, stworki i potworki. Nie widzi, ale jego pisanie daje mu poczucie „nadwidzenia”. Michał Bryl jest osobą niewidomą od urodzenia, ma 30 lat. Poezją zajmuje się od niedawna, wolał prozę, zwłaszcza ciekawe opowiadania, z wieloma neologizmami. Brał udział w kilku konkursach, w jednym z nich  został laureatem. Ma nadzieję, że kiedyś będzie mógł na swoim pisaniu zarobić pierwsze pieniądze. Michał obecnie zaprzyjaźniony z WTZ przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym, wcześniej był jego uczestnikiem. Proponujemy do lektury najlepsze z jego wierszy, również wyróżniane w konkursach opowiadanie pr. „Ryjek owieczki”.

Michał Bryl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

10 zasad podstawowych:

1. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj, dawnych, krzywdzących określeń: - kaleka, inwalida, upośledzony, niepełnosprawny!

2. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń żargonowych i eufemistycznych: - przykuty do wózka, inwalida na wózku, sprawny inaczej!

3. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń:

  • - osoba z niepełnosprawnością
  • - osoba z niepełnosprawnością ruchową
  • - osoba poruszająca się na wózku
  • - osoba poruszająca się o kulach
  • - osoba niewidoma - osoba niedowidząca
  • - osoba niesłysząca – osoba niedosłysząca
  • - osoba głuchoniewidoma
  • - osoba z niepełnosprawnością intelektualną
  • - osoba z zaburzeniem psychicznym
  • - osoba niskiego wzrostu

4. Zanim udzielisz pomocy zapytaj czy osoba z niepełnosprawnością życzy jej sobie.