Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Spółdzielczym Domu Kultury „Atrium” w Legnicy po raz ósmy odbył się Regionalny Przegląd Animacji Teatralnych. Z myślą o nabywaniu umiejętności społecznych, został wybrany temat tegorocznego przeglądu „Nie ma barier miedzy nami ”.Dowodem obalania tych barier stała się frekwencja uczestników VIII Przeglądu oraz ich stosunek do siebie nawzajem. Dało zauważyć się jak mali aktorzy wymieniają się komplementami pod względem występów innych grup, jak nawzajem o siebie dbają , jak ze sobą współdziałają. Atmosfera przeglądu zaświadczyła wyraźnie, że więcej nas łączy niż dzieli. Motta przewodnie spektakli utwierdzały w przekonaniu, że idea integracji żyje w sercach dzieci, nauczycieli, rodziców i organizatorów.Miłością do teatru oraz idei integracji uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi koordynatorzy przekonali do podobnych działań wielu ludzi dobrej woli.