już o 21.00....

Prowadzenie to mówienie do słuchacza w taki sposób, aby czuł, że jest w Galerii razem z prowadzącym. Wspólnie z prowadzącym ma wpływ na to, kto wystąpi. Znowu odwołujemy się do wyobraźni słuchającego. W Galerii poetyckiej międzyludzkiej wszystko może się zdarzyć. Czas nie gra tutaj żadnej roli. Otwieramy szeroko podwoje naszej artystyczne galerii dla poetów i artystów śpiewających. Tu króluje słowo, które ciągle się aktualizuje, a słuchacza traktuje się jak twórcę. Zawartość słowa w programie: 60% ( konferansjer, którym jest prowadzący, przedstawia różne wydarzenia odbywające się na estradzie; będą to wiersze, scenki kabaretowe, monologi i inne)